Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 45

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 45

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗦𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 (đơn giản hóa) quản lí 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (việc đặt chỗ trước) khách sạn.
 
Kinh doanh khách sạn là 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 (ngành công nghiệp) 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 (cạnh tranh) hàng triệu đô 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗲𝘀 𝗼𝗻 (dựa vào) những cách 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 (có tác dụng) và 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 (hiệu quả) cho khách hàng 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 (truy cập) vào trang web của khách sạn và 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (đặt chỗ)
 
Reserva- nhà phát triển Dmitri Kellerman nói rằng: “Chúng tôi thường được 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗮𝗰𝗵𝗲𝗱 (tiếp cận) bởi các khách sạn mất kinh doanh bởi 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗼𝗿𝘀 (các đối thủ) có trang web tốt hơn”. “Một số nhà phát triển phần mềm kinh doanh khách sạn 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲 (cung cấp) dịch vụ thiết kế trang web nhưng sau đó 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁 (mong đợi) những người chủ khách sạn có thể lập trình ứng dụng của chính họ để tiếp tục cạnh tranh. Điều này vượt quá kĩ thuật của nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ”
 
Francine Malloy hoàn toàn đồng ý. “Tôi đã 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗶𝗻𝘁𝗼 (xem xét, nghiên cứu) 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴 (việc mua) Reserva sau khi một trong những khách hàng chúng tôi 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱 (đề nghị, đề xuất). Tôi thấy 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲𝗱 (nhẹ nhõm) khi cuối cùng cũng tìm được 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 (giải pháp) cho vấn đề về trang web của mình. Phần mềm Reserva rất dễ sử dụng và 𝗶𝗻𝘁𝘂𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 (có tính trực giác). Hơn nữa, với sự trợ giúp của các công cụ được 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱 (cung cấp) chúng tôi có thể tự mình 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 (cập nhật) thông tin lên trang web. Tất cả khách hàng, đặc biệt là 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘁𝘀 (khách hàng quay trở lại, khách hàng cũ, đã từng mua/ sử dụng dịch vụ) bị 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 (ấn tượng) bởi trang web mới của chúng tôi rất nhiều. Tất cả các bên 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗱 (tham gia) rất 𝘀𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗶𝗲𝗱 (hài lòng). Trong vòng 24 giờ 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵 (ra mắt), 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (việc đặt chỗ) đầu tiên và việc đặt hàng onine đến rất nhanh đến nỗi chỉ trong 10 ngày, trang web lấy lại được 𝗰𝗼𝘀𝘁 (chi phí) cho việc nâng cấp.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗦𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 quản lí 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 khách sạn.
 
Kinh doanh khách sạn là 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 hàng triệu đô 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗲𝘀 𝗼𝗻 những cách 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 và 𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 cho khách hàng 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 vào trang web của khách sạn và 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀
 
Reserva- nhà phát triển Dmitri Kellerman nói rằng: “Chúng tôi thường được 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗮𝗰𝗵𝗲𝗱 bởi các khách sạn mất kinh doanh bởi 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗼𝗿𝘀 có trang web tốt hơn”. “Một số nhà phát triển phần mềm kinh doanh khách sạn 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲 dịch vụ thiết kế trang web nhưng sau đó 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁 những người chủ khách sạn có thể lập trình ứng dụng của chính họ để tiếp tục cạnh tranh. Điều này vượt quá kĩ thuật của nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ”
 
Francine Malloy hoàn toàn đồng ý. “Tôi đã 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴 Reserva sau khi một trong những khách hàng chúng tôi 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱. Tôi thấy 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲𝗱 khi cuối cùng cũng tìm được 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 cho vấn đề về trang web của mình. Phần mềm Reserva rất dễ sử dụng và 𝗶𝗻𝘁𝘂𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲. Hơn nữa, với sự trợ giúp của các công cụ được 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱 chúng tôi có thể tự mình 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 thông tin lên trang web. Tất cả khách hàng, đặc biệt là 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘁𝘀 bị 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 bởi trang web mới của chúng tôi rất nhiều. Tất cả các bên 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗱 rất 𝘀𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗶𝗲𝗱. Trong vòng 24 giờ 𝗹𝗮𝘂𝗻𝗰𝗵, 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 đầu tiên và việc đặt hàng onine đến rất nhanh đến nỗi chỉ trong 10 ngày, trang web lấy lại được 𝗰𝗼𝘀𝘁 cho việc nâng cấp.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Hotel Reservation Management Simplified
 
The hospitality business is a multimillion dollar competitive industry that relies on effective and efficient ways for consumers to access hotel Web sites and make reservations.
 
“We’re often approached by hotels that are losing business to competitors with better Web sites:” says Reserva developer Dmitri Kellerman. “A number of hospitality software developers provide Web-design services, but then expect the hoteliers to be able to program their own applications to stay competitive. This is beyond the skills of most small-business owners.”
 
Francine Malloy couldn’t agree more. “I looked into purchasing Reserva after one of our guests recommended it. I was so relieved to finally find a solution to our Web site problems. The Reserva software is very easy to use and intuitive. Even more, with the help of the tools provided, we were able to update the site information ourselves. Our guests, and particularly our return guests, are very impressed with our new Web site. All parties involved are very satisfied. Within twenty-four hours of launch, the first reservation came in and online bookings have been arriving so quickly that in just ten days, the site had fully paid for the cost of the upgrade.”

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận