Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 44

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 44

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Thưa ông Jarrett,
Vì bạn một quý khách hàng của Kingston Walcott Services, chúng tôi muốn công ty bạn (Robinson & Jarrett Associates) là một trong những người đầu tiên 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻 (được biết) về 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗻𝗲𝘄𝘀 (tin tức thú vị) của chúng tôi. Chúng tôi đang mở rộng 𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 (phạm vi) của các 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲𝘀 (gói dịch vụ). Ngay sau khi bắt đầu, chúng tôi sẽ 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿 (cung cấp) dịch vụ 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 (bảo trì) ngoài trời, được thêm vào trong các gói bảo vệ của chúng tôi. Bạn đã thấy chúng tôi 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗳 (chăm sóc) bên trong 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 (tòa nhà) của bạn 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 (một cách tận tâm) như thế nào rồi – bây giờ, hãy để chúng tôi 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 (chịu trách nhiệm) cho cả phần 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗱𝗲 (bên ngoài) luôn nhé. 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 (lực lượng lao động) của chúng tôi ngày càng được 𝗲𝗻𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲𝗱 (mở rộng) và được 𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆-𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 (chứng nhận đầy đủ), họ đã được 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱 (cung cấp) khóa 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 (đào tạo, huấn luyện) vượt xa hơn cả các 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (yêu cầu) cấp phép ở 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 (địa phương). Điều này 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀 (cho phép) chúng tôi mang đến cho 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 (khách hàng) dịch vụ 𝗰𝘂𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴-𝗲𝗱𝗴𝗲 (tiên tiến) nhất trong 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 (ngành) này.
 
Nếu bạn chọn 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 (sử dụng/tận dụng) các 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 (dịch vụ) mới của chúng tôi, Kingston Walcott thậm chí sẽ 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿 (cung cấp) cho bạn 𝗿𝗮𝘁𝗲 (mức giá) được 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲𝗱 (giảm) mà chỉ 𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 (có sẵn) một cách 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆 (độc quyền, dảnh riêng) cho khách hàng 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 (hiện tại). Chi phí 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗲𝗱 (kết hợp) của cả dịch vụ 𝗼𝘂𝘁𝗱𝗼𝗼𝗿 (ngoài trời) và 𝗶𝗻𝗱𝗼𝗼𝗿 (trong nhà) của bạn sẽ chỉ là 17.000 đô la Singapore 𝗽𝗲𝗿 (mỗi) tháng. Suy cho cùng thì cả 2 dịch vụ đó sẽ tốn 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹 (tổng cộng) là 22.000 đô la Singapore lận nếu 𝗼𝗯𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 (được nhận được) một cách 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 (riêng lẻ), nên nếu bạn mua cả hai thì điều này 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁 𝗶𝗻 (có kết quả là) sẽ mang lại 𝘀𝗮𝘃𝗶𝗻𝗴𝘀 ( khoản tiết kiệm) là 5.000 đô la Singapore 𝗽𝗲𝗿 (mỗi) tháng. Thêm vào đó, chúng tôi có thể 𝗴𝗲𝘁 𝘁𝗼 𝘄𝗼𝗿𝗸 (bắt đầu làm) sớm nhất là vào ngày 5 tháng 11, đó cũng là ngày bắt đầu cho 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 (giai đoạn thanh toán) tiếp theo của bạn.
 
Chúng tôi rất 𝗲𝗮𝗴𝗲𝗿 (háo hức) để bắt đầu 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗻𝗴 (việc phục vụ) nhiều hơn cho 𝗻𝗲𝗲𝗱𝘀 (các nhu cầu) của bạn. Hãy gọi cho tôi theo số 555-0194 khi bạn 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 (sẵn sàng) để 𝗺𝗼𝘃𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘄𝗮𝗿𝗱 😊 make progress, bắt đầu thực hiện).
Trân trọng,
Merna Adams
𝗥𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (người đại diện) cho mảng bán hàng, công ty Kingston Walcott Services
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Thưa ông Jarrett,
Vì bạn một quý khách hàng của Kingston Walcott Services, chúng tôi muốn công ty bạn (Robinson & Jarrett Associates) là một trong những người đầu tiên 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻 về 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗻𝗲𝘄𝘀 của chúng tôi. Chúng tôi đang mở rộng 𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 của các 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲𝘀. Ngay sau khi bắt đầu, chúng tôi sẽ 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿 dịch vụ 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 ngoài trời, được thêm vào trong các gói bảo vệ của chúng tôi. Bạn đã thấy chúng tôi 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗳 bên trong 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 của bạn 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝘂𝘀𝗹𝘆 như thế nào rồi – bây giờ, hãy để chúng tôi 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 cho cả phần 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗱𝗲 luôn nhé. 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 của chúng tôi ngày càng được 𝗲𝗻𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲𝗱 và được 𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆-𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱, họ đã được 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝗱 khóa 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 vượt xa hơn cả các 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 cấp phép ở 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹. Điều này 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀 chúng tôi mang đến cho 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 dịch vụ 𝗰𝘂𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴-𝗲𝗱𝗴𝗲 nhất trong 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 này.
 
Nếu bạn chọn 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 các 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 mới của chúng tôi, Kingston Walcott thậm chí sẽ 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿 cho bạn 𝗿𝗮𝘁𝗲 được 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲𝗱 mà chỉ 𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲 một cách 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲𝗹𝘆 cho khách hàng 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁. Chi phí 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗶𝗻𝗲𝗱 của cả dịch vụ 𝗼𝘂𝘁𝗱𝗼𝗼𝗿 và 𝗶𝗻𝗱𝗼𝗼𝗿 của bạn sẽ chỉ là 17.000 đô la Singapore 𝗽𝗲𝗿 tháng. Suy cho cùng thì cả 2 dịch vụ đó sẽ tốn 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹 là 22.000 đô la Singapore lận nếu 𝗼𝗯𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 một cách 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆, nên nếu bạn mua cả hai thì điều này 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁 𝗶𝗻 sẽ mang lại 𝘀𝗮𝘃𝗶𝗻𝗴𝘀 là 5.000 đô la Singapore 𝗽𝗲𝗿 tháng. Thêm vào đó, chúng tôi có thể 𝗴𝗲𝘁 𝘁𝗼 𝘄𝗼𝗿𝗸 sớm nhất là vào ngày 5 tháng 11, đó cũng là ngày bắt đầu cho 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 tiếp theo của bạn.
 
Chúng tôi rất 𝗲𝗮𝗴𝗲𝗿 để bắt đầu 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗻𝗴 nhiều hơn cho 𝗻𝗲𝗲𝗱𝘀 của bạn. Hãy gọi cho tôi theo số 555-0194 khi bạn 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 để 𝗺𝗼𝘃𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘄𝗮𝗿𝗱.
Trân trọng,
Merna Adams
𝗥𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 cho mảng bán hàng, công ty Kingston Walcott Services
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Dear Mr. Jarrett,
As a valued customer of Kingston Walcott Services, we wanted Robinson & Jarrett Associates to be among the first to learn about our exciting news. We are expanding our range of service packages. Starting immediately, we will offer outdoor maintenance services on top of our janitorial packages. You have seen how conscientiously we take care of the inside of your building—now let us take responsibility for the outside too. Our enlarged, fully-certified workforce has been provided with training that goes far beyond local licensing requirements. This allows us to give our customers the best cutting-edge service in the industry.
 
Should you choose to make use of our new services, Kingston Walcott will even offer you a reduced rate available exclusively to current customers. The combined cost of your outdoor and indoor services will be just J$17,000 per month. Considering that they would total nearly J$22,000 if obtained individually, this will result in J$5,000 in savings each month. Also, we can get to work as early as November 5, the beginning of your next billing period.
 
We are eager to begin serving more of your needs. Please call me at 555-0194 when you are ready to move forward.
Sincerely,
Merna Adams
Sales Representative, Kingston Walcott Services

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận