Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 39

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 39

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
ORMESFIELD (ngày 30 tháng 10) — Ormesfield đang 𝗿𝗲𝗮𝗽𝗶𝗻𝗴 (thu về) những 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 (lợi ích) của một 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 (chính sách) mới 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 (gần đây) được 𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗲𝗱 (thông qua) bởi Kelevac. The 𝗽𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗲𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 (Công ty dược) 𝗴𝗶𝗮𝗻𝘁 (khổng lồ), 𝗯𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗶𝗻 (có trụ sở tại) Thielberg, đã 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲𝗱 (quyết định) vào tháng 8 là 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 (cho phép) 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 (nhân viên) của họ một tuần 𝗽𝗮𝗶𝗱 𝗹𝗲𝗮𝘃𝗲 (nghỉ có hưởng lương) để 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲 𝗶𝗻 (tham gia vào) công việc 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿 (tình nguyện). Nhiều người trong số 200 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀 (nhân viên) đang làm việc tại 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵 (chi nhánh) Ormesfield đang 𝘁𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 (tận dụng) 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (cơ hội) này.
 
𝗔𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 ( Theo) Chris Jimenez, một 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 (viên chức) tại 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵 (chi nhánh) này, các 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀 (nhân viên) của Kelevac đã 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿𝗲𝗱 (tình nguyện) 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁𝘀 (nổ lực) dọn sạch biển Ormesfield và đã giúp United Ormesfield đưa một 𝗮𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (cuộc đấu giá) vào tháng này sớm hơn để 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗲𝘆 (gây quỹ) cho 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗳𝗼𝗼𝗱 𝗯𝗮𝗻𝗸 (kho lương thực cứu tế cộng đồng).
 
Tristan Liu, một 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 (trợ lý) 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 (đảm bảo) 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 (chất lượng), đã 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗱 𝘂𝗽 (đăng lý tham dự) một chương trình 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗶𝗻𝗴 (cung cấp) 𝘁𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 (định hướng) cho những học sinh 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗶𝗻𝗴 (đăng gặp khó khăn) tại những trường học ở Ormesfield. “Tôi đã 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗱 (hoàn thành) 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀 (quá trình) 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (định hướng), và tôi rất nôn nóng, mong chờ để được bắt đầu” ông ấy nói.
 
Ông Jimenez 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝘁𝘀 (dự đoán) rằng số lượng 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿𝘀 (tình nguyện viên) sẽ tiếp tục 𝗴𝗿𝗼𝘄 (tăng) 𝗮𝘀 (khi) 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀 (nhân viên) nghe về 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 (trải nghiệm) 𝗿𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 (bổ ích) của những 𝗰𝗼𝘄𝗼𝗿𝗸𝗲𝗿𝘀 (đồng nghiệp).
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
ORMESFIELD — Ormesfield đang 𝗿𝗲𝗮𝗽𝗶𝗻𝗴 những 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 của một 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 mới 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 được 𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗲𝗱 bởi Kelevac. The 𝗽𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗲𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 𝗴𝗶𝗮𝗻𝘁 , 𝗯𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗶𝗻 Thielberg, đã 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲𝗱 vào tháng 8 là 𝗮𝗹𝗹𝗼𝘄 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 của họ một tuần 𝗽𝗮𝗶𝗱 𝗹𝗲𝗮𝘃𝗲 để 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲 𝗶𝗻 công việc 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿. Nhiều người trong số 200 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀 đang làm việc tại 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵 Ormesfield đang 𝘁𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 này.
 
𝗔𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 Chris Jimenez, một 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 tại 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵 này, các 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀 của Kelevac đã 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁𝘀 dọn sạch biển Ormesfield và đã giúp United Ormesfield đưa một 𝗮𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 vào tháng này sớm hơn để 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗲𝘆 cho 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗳𝗼𝗼𝗱 𝗯𝗮𝗻𝗸.
 
Tristan Liu, một 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆, đã 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗱 𝘂𝗽 một chương trình 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 cho những học sinh 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗶𝗻𝗴 tại những trường học ở Ormesfield. “Tôi đã 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗱 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 , và tôi rất nôn nóng, mong chờ để được bắt đầu” ông ấy nói.
 
Ông Jimenez 𝗽𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝘁𝘀 rằng số lượng 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿𝘀 sẽ tiếp tục 𝗴𝗿𝗼𝘄 𝗮𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗲𝗲𝘀 nghe về 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗿𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 của những 𝗰𝗼𝘄𝗼𝗿𝗸𝗲𝗿𝘀.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Kelevac trả lại cho Community
ORMESFIELD (October 30) — Ormesfield is now reaping the benefits of a new policy recently adopted by Kelevac. The pharmaceuticals giant, which is based in Thielberg, decided in August to allow its staff one week of paid leave to engage in volunteer work. Many of the 200 employees working at its Ormesfield branch are taking advantage of the opportunity.
 
According to Chris Jimenez, an official at the branch, Kelevac employees have volunteered for Ormesfield Beach clean-up efforts and helped United Ormesfield put on an auction earlier this month to raise money for its community food bank.
 
Tristan Liu, a quality assurance assistant, has signed up for a program providing tutoring for struggling students at Ormesfield schools. “I just completed the orientation process, and I can’t wait to get started’’ he said.
 
Mr. Jimenez predicts that the number of volunteers will continue to grow as employees hear about their coworkers’ rewarding experiences.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận