Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 34

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 34

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗧𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗿𝗶𝗱𝗲 (Đi xe) với 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 (Dịch Vụ Vận Chuyển Yên Tĩnh) của Stephanie Oxner
 
LULEY (29 tháng 12) 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 (Cư dân) của Luley 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗼 (sắp) được thấy nhiều 𝘄𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘃𝗮𝗻𝘀 (chiếc xe tải nhỏ màu trắng) hơn với 𝗰𝗵𝗲𝗲𝗿𝗳𝘂𝗹 𝗯𝗹𝘂𝗲 𝗹𝗼𝗴𝗼 𝘀𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀 (nhãn dán logo màu xanh vui vẻ). Tranquility Transport Services là một 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 (công ty địa phương) cung cấp 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (dịch vụ vận chuyển) cho 𝗻𝗼𝗻-𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (các tình huống y tế không khẩn cấp) cho 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗼𝗿 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (người khuyết tật hoặc không có khuyết tật). Bây giờ, chỉ sau sáu tháng 𝗶𝗻 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (kinh doanh), nó đã 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 (tăng) 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗶𝘇𝗲 (quy mô) của 𝗳𝗹𝗲𝗲𝘁 (đội xe) của hãng từ một 𝘃𝗲𝗵𝗶𝗰𝗹𝗲 (xe) lên ba.
 
Tôi đã 𝘀𝗽𝗼𝗸𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 (nói chuyện) với 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 (nhân viên) của Tranquility Transport về sự 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵 (tăng trưởng ấn tượng) này. 𝗔𝘀 (Khi) 𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿 (tài xế) Matt Paulk 𝘀𝗵𝗼𝘄𝗲𝗱 (chỉ) cho tôi một chiếc Olvera Trustel mà công ty đã 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝗱 (mua) 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 (gần đây), anh ta 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 (giải thích) rằng 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (nền tảng) của 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (doanh nghiệp) là 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 (độ tin cậy). “Mọi người đã học được rằng họ có thể 𝘁𝗿𝘂𝘀𝘁 (tin tưởng) chúng tôi 𝗯𝗲 𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 (đến đúng giờ) và 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝗹𝘆 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗽𝗲𝗱 (được trang bị đúng cách)”, ông nói.
 
Debra Clegg, 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆’𝘀 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿 (chủ sở hữu của công ty), cho biết cô rất 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗲𝗱 (hào hứng) về tương lai của nó, lưu ý: “Bây giờ chúng tôi 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗹𝗲 (có thể) 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 (vận chuyển) 𝗽𝗮𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 (hành khách) đến các 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗼𝗳 𝗟𝘂𝗹𝗲𝘆 (địa điểm bên ngoài Luley), như Bệnh viện Averin.” Cô 𝗲𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲𝘀 (khuyến khích) 𝘁𝗵𝗼𝘀𝗲 (những người) 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 (quan tâm) gọi số 555-0147 để tìm hiểu về các dịch vụ của Tranquility Transport Services.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗧𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗿𝗶𝗱𝗲 với 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 của Stephanie Oxner
 
LULEY (29 tháng 12) 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 của Luley 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗼 được thấy nhiều 𝘄𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘃𝗮𝗻𝘀 hơn với 𝗰𝗵𝗲𝗲𝗿𝗳𝘂𝗹 𝗯𝗹𝘂𝗲 𝗹𝗼𝗴𝗼 𝘀𝘁𝗶𝗰𝗸𝗲𝗿𝘀. Tranquility Transport Services là một 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 cung cấp 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 cho 𝗻𝗼𝗻-𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 cho 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗼𝗿 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀. Bây giờ, chỉ sau sáu tháng 𝗶𝗻 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀, nó đã 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗶𝘇𝗲 của 𝗳𝗹𝗲𝗲𝘁 đội tàu của hãng từ một 𝘃𝗲𝗵𝗶𝗰𝗹𝗲 lên ba.
 
Tôi đã 𝘀𝗽𝗼𝗸𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 với 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 của Tranquility Transport về sự 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵 này. 𝗔𝘀 𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿 Matt Paulk 𝘀𝗵𝗼𝘄𝗲𝗱 cho tôi một chiếc Olvera Trustel mà công ty đã 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝗱, anh ta 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 rằng 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 của 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 là 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆. “Mọi người đã học được rằng họ có thể 𝘁𝗿𝘂𝘀𝘁 chúng tôi 𝗯𝗲 𝗼𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲 và 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿𝗹𝘆 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗽𝗲𝗱”, ông nói.
 
Debra Clegg, 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆’𝘀 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿, cho biết cô rất 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗲𝗱 về tương lai của nó, lưu ý: “Bây giờ chúng tôi 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗽𝗮𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 đến các 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗼𝗳 𝗟𝘂𝗹𝗲𝘆, như Bệnh viện Averin.” Cô 𝗲𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗼𝘀𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 gọi số 555-0147 để tìm hiểu về các dịch vụ của Tranquility Transport Services.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Taking a Ride with Tranquility Transport Services By Stephanie Oxner
 
LULEY (December 29) —Residents of Luley are about to see more white minivans with cheerful blue logo stickers. Tranquility Transport Services is a local company that provides transportation for non-emergency medical situations to people with or without disabilities. Now, after just six months in business, it has increased the size of its fleet from one vehicle to three.
 
I spoke with Tranquility Transport staff about this impressive growth. As driver Matt Paulk showed me an Olvera Trustel that the company had recently purchased, he explained that the foundation of the business was reliability. “People have learned that they can trust us to be on time and properly equipped,” he said.
 
Debra Clegg, the company’s owner, said she was excited about its future, noting, “We’re now able to transport passengers to locations outside of Luley, such as Averin Hospital.” She encourages those interested to call 555-0147 to learn about Tranquility Transport Services’ offerings.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận