Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 23

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 23

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Dear 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿𝘀 (những nhà quản lí),
 
Bởi vì Vides tiếp tục 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱 (mở rộng), nhu cầu của chúng ta cho nguồn cung cấp 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 (thường xuyên) nhân viên mới – đặc biệt là 𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗰 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗿𝘀 (thiết kế đồ họa) – đang tăng lên. Xem xét điều này, chúng ta 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲𝗱 (đã quyết định) bắt đầu một chương trình 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 (thực tập) hè cho sinh viên đại học. Điều này sẽ cho phép chúng ta 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 (sớm gặp được) 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 (nhân sự) tài năng và 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗲 (giáo dục) họ về hệ thống của chúng ta.
 
𝗜𝗱𝗲𝗮𝗹𝗹𝘆 (một cách lí tưởng), chúng ta sẽ bắt đầu 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 (tuyển dụng) 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝘀 (những ứng cử viên) thông qua Bostwick University Career Center vào đầu năm tới. Chúng ta đã chọn tập trung vào trường đại học này trước chỉ là bởi vì một số 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 (cán bộ công nhân viên) của chúng ta là 𝗮𝗹𝘂𝗺𝗻𝗶 (những cựu sinh viên) của trường này. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không cộng tác với những trường khác trong tương lai.
 
Chúng ta sẽ bắt đầu với một 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻 (thực tập sinh) 𝗽𝗲𝗿 (trên) một 𝗱𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 (phòng ban). Tôi muốn mỗi người các bạn bắt đầu nghĩ về 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (những phẩm chất) nào mà bạn sẽ thấy 𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗯𝗹𝗲 (có giá trị) ở một người thực tập sinh và đổi lại phòng ban của bạn sẽ có thể 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿 (cung cấp) cho anh ta hay cô ta cái gì. Hãy gửi cho tôi một bảng nội dung chính nháp về ý tưởng của bạn về cả hai vấn đề này 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗳𝗲𝘄 𝘄𝗲𝗲𝗸𝘀 (trong một vài tuần nữa). Để 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 (tham khảo), những gì bạn viết sẽ là 𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀 (cơ sở) cho thông tin được sử dụng để thông báo những đợt thực tập.
 
— Zane Riley
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Dear 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿𝘀,
 
Bởi vì Vides tiếp tục 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱, nhu cầu của chúng ta cho nguồn cung cấp 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 nhân viên mới – đặc biệt là 𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗰 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗿𝘀 – đang tăng lên. Xem xét điều này, chúng ta 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲𝗱 bắt đầu một chương trình 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 hè cho sinh viên đại học. Điều này sẽ cho phép chúng ta 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 tài năng và 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗲 họ về hệ thống của chúng ta.
 
𝗜𝗱𝗲𝗮𝗹𝗹𝘆, chúng ta sẽ bắt đầu 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝘀 thông qua Bostwick University Career Center vào đầu năm tới. Chúng đôi đã chọn tập trung vào trường đại học này trước chỉ là bởi vì một số 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳 của chúng ta là 𝗮𝗹𝘂𝗺𝗻𝗶 của trường này. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không cộng tác với những trường khác trong tương lai.
 
Chúng ta sẽ bắt đầu với một 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻 𝗽𝗲𝗿 một 𝗱𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁. Tôi muốn mỗi người các bạn bắt đầu nghĩ về 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 nào mà bạn sẽ thấy 𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗯𝗹𝗲 ở một người thực tập sinh và đổi lại phòng ban của bạn sẽ có thể 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗿 cho anh ta hay cô ta cái gì. Hãy gửi cho tôi một bảng nội dung chính nháp về ý tưởng của bạn về cả hai vấn đề này 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗳𝗲𝘄 𝘄𝗲𝗲𝗸𝘀. Để 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲, những gì bạn viết sẽ là 𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀 cho thông tin được sử dụng để thông báo những đợt thực tập.
 
— Zane Riley
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Dear managers,
 
As Vides continues to expand, our need for a regular supply of new employees —especially graphic designers—has grown. With this in mind, we’ve decided to begin a summer internship program for university students. This will allow us to make early contact with talented personnel and educate them about our systems.
 
Ideally, we will begin recruiting applicants through the Bostwick University Career Center early next year. We chose to focus on this university first simply because a number of our staff are alumni of it; it does not mean that we won’t partner with other institutions in the future.
 
We’ll start with one intern per department. I’d like each of you to start thinking about what qualities you would find valuable in an intern and what your department can offer to him or her in return. Please send me a rough outline of your thoughts on both areas in the next few weeks. For reference, what you write will become the basis for the listings used to advertise the internships.
 
— Zane Riley

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
13

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận