Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 19

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 19

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Các 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝘀 (dụng cụ đựng) bằng thủy tinh sẽ bị cấm
 
Ngày 23 tháng 3, 𝗰𝗼𝘂𝗻𝗰𝗶𝗹 (hội đồng ủy ban thành phố) Wynnedale đã bầu phiếu để 𝗲𝗻𝗮𝗰𝘁 (ban hành) một 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗮𝗹 (đề xuất) sẽ cấm các 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝘀 (dụng cụ đựng) bằng thủy tinh tại các bãi biển và công viên.
 
𝗠𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲 (Biện pháp) được đưa ra bởi Andrew McDowell, 𝘀𝗲𝗲𝗸𝘀 𝘁𝗼 (nhằm cố gắng) giảm đi các 𝗶𝗻𝗷𝘂𝗿𝗶𝗲𝘀 (chấn thương) từ mảnh thủy tinh và nó cũng đưa ra các 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (đề xuất, đề nghị) về hình phạt cho những ai không tuân theo lên đến 500$ cho lần vi phạm đầu tiên. 𝗙𝗶𝗻𝗲 (mức phạt, số tiền phạt) 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹 (ban đầu) được nhiều thành viên trong hội đồng cho là 𝗲𝘅𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 (quá mức) và đã được 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲𝗱 (giảm xuống) 100$ trước khi lần bỏ phiếu cuối cùng được thực hiện.
Mặc dù 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗮𝗹 (lời đề xuất) này đã nhận được 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 (sự ủng hộ) 𝘄𝗶𝗱𝗲𝗻 (rộng rãi), nhưng cũng không tránh khỏi nhiều 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝘀 (người đối kháng).
 
Ellen Jacobs đã bỏ phiếu chống lại lời đề xuất này bởi cô ấy tin rằng điều đó sẽ mang lại ảnh hưởng 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆 (không cân xứng) đến những người sống trên đường phố. Những người người khác 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻 (quan ngại, lo lắng) rằng lực lượng cảnh sát địa phương không có đủ 𝗺𝗮𝗻𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 (nhân lực) để đảm bảo rằng mọi người sẽ 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 (tuân theo) 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (quy định) bởi vì hầu hết những đồ dùng dựng bằng thủy tinh 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗮𝗿𝗲𝗱 (bị bỏ đi) xuất phát từ những 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀 (cá nhân) hoặc những nhóm nhỏ. Những sự kiện quy mô lớn như những buổi hòa nhạc hay lễ hội thường không 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 (đóng góp) nhiều trong việc giải quyết vấn đề 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 (xả rác).
 
𝗖𝗼𝘂𝗻𝗰𝗶𝗹 (Hội đồng) có kế hoặc ban hành một chiến dịch về 𝗮𝘄𝗮𝗿𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀 (ý thức) nơi công cộng vào ngày 3 tháng để thông báo với 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 (dân cư) về 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (quy định) mới này sẽ đi vào hoạt động vào tháng tới. Chiến dịch bao gồm đăng thông báo trên trang web của thành phố, chạy 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 (thông báo) dịch vụ công cộng trên đài phát thanh, và gắn biển báo ở những nơi công cộng để lan truyền về tin tức này
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Các 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝘀 bằng thủy tinh sẽ bị cấm
 
Ngày 23 tháng 3, 𝗰𝗼𝘂𝗻𝗰𝗶𝗹 Wynnedale đã bầu phiếu để 𝗲𝗻𝗮𝗰𝘁 một 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗮𝗹 sẽ cấm các 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝘀 bằng thủy tinh tại các bãi biển và công viên.
 
𝗠𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲 được đưa ra bởi Andrew McDowell, 𝘀𝗲𝗲𝗸𝘀 𝘁𝗼 giảm đi các 𝗶𝗻𝗷𝘂𝗿𝗶𝗲𝘀 từ mảnh thủy tinh và nó cũng đưa ra các 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 về hình phạt cho những ai không tuân theo lên đến 500$ cho lần vi phạm đầu tiên. 𝗙𝗶𝗻𝗲 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹 được nhiều thành viên trong hội đồng cho là 𝗲𝘅𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 và đã được 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲𝗱100$ trước khi lần bỏ phiếu cuối cùng được thực hiện.
Mặc dù 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗮𝗹 này đã nhận được 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝘄𝗶𝗱𝗲𝗻, nhưng cũng không tránh khỏi nhiều 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝘀.
 
Ellen Jacobs đã bỏ phiếu chống lại lời đề xuất này bởi cô ấy tin rằng điều đó sẽ mang lại ảnh hưởng 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆 đến những người sống trên đường phố. Những người người khác 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻 rằng lực lượng cảnh sát địa phương không có đủ 𝗺𝗮𝗻𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 để đảm bảo rằng mọi người sẽ 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 bởi vì hầu hết những đồ dùng dựng bằng thủy tinh 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗮𝗿𝗲𝗱 xuất phát từ những 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝘀 hoặc những nhóm nhỏ. Những sự kiện quy mô lớn như những buổi hòa nhạc hay lễ hội thường không 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲 nhiều trong việc giải quyết vấn đề 𝗹𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿.
 
𝗖𝗼𝘂𝗻𝗰𝗶𝗹 có kế hoặc ban hành một chiến dịch về 𝗮𝘄𝗮𝗿𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀 nơi công cộng vào ngày 3 tháng để thông báo với 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 về 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 mới này sẽ đi vào hoạt động vào tháng tới. Chiến dịch bao gồm đăng thông báo trên trang web của thành phố, chạy 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 dịch vụ công cộng trên đài phát thanh, và gắn biển báo ở những nơi công cộng để lan truyền về tin tức này
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Glass Containers to Be Banned
 
March 23 —The Wynnedale City Council voted to enact a proposal that would ban glass containers at public beaches and parks.
 
— [1] —. The measure, brought forward by Andrew McDowell, seeks to reduce injuries from broken glass, and it contained recommendations to fine those who disobey the ban up to $500 for the first violation. This original fine was considered excessive by many council members and was reduced to $100 before the final vote was taken.
Although the proposal received widespread support, it is not without its opponents.
 
— [2] — . Ellen Jacobs voted against the proposal because she believed that it could disproportionately affect those living on the streets. Others raised concerns that the local police force does not have the manpower to make sure that people are following the regulation. This is because most discarded glass containers come from individuals or very small groups. Large-scale events such as concerts and festivals do not usually contribute to the litter problem.
 
— [3] —. The council plans to launch a public awareness campaign on April 3 to inform residents about the new regulation, which will go into effect the following month. — [4] —. It will include posting notices on the city’s Web site, running public service announcements on

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận