Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 165

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 165

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Kính gửi 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 (quý khách hàng),
Nhóm 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 (đảm bảo) 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 (chất lượng) của chúng tôi đã 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱 (tiết lộ) rằng năm trăm 𝗷𝗮𝗿𝘀 (lọ) 𝗦𝗮𝘂𝗰𝗲 (nước sốt) Spaghetti cổ điển của Castelli không 𝗺𝗲𝗲𝘁 (đáp ứng) các 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝘀 (tiêu chuẩn) cao về 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 (chất lượng) sản phẩm của chúng tôi.
 
𝗗𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁 (Lỗi, Khiếm khuyết) đã bị 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝗱 (gây ra) do một 𝘀𝗲𝗮𝗹 (dấu niêm phong) được dán 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿 (không phù hợp, không đúng) trên 𝗹𝗶𝗱 (nắp) 𝗷𝗮𝗿 (lọ), và 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 (dẫn đến) 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝘀 (thứ, sản phẩm chứa đựng bên trong) lọ 𝘀𝗽𝗼𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴 (bị hỏng) 𝗱𝘂𝗲 𝘁𝗼 (do) 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 (tiếp xúc với) 𝗮𝗶𝗿 (không khí). Chúng tôi 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 (hiện đang) 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 (cảnh báo) khách hàng không ăn sản phẩm này.
 
Những điều bạn nên làm: Nếu bạn đã 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝗱 (mua) một lọ nước sốt Spaghetti cổ điển của Castelli, vui lòng gửi e-mail đến 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 (Bộ phận dịch vụ khách hàng) của chúng tôi tại email cs@castellifood.com. Một trong những nhân viên của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một 𝘃𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 (phiếu mua hàng) để mua sản phẩm 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 (thay thế khác). Vui lòng 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 (đính kèm) tên, địa chỉ đầy đủ, số điện thoại và số se-ri của sản phẩm trong e-mail. Khách hàng sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá $ 12 cho mỗi lọ đã 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝗱 (mua). Vui lòng không yêu cầu 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱 (hoàn tiền) cho sản phẩm này tại 𝗿𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝗲𝗿 (nhà bán lẻ).
 
Xin nhớ rằng không có sản phẩm thực phẩm Castelli nào khác 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 (bị ảnh hưởng). Chúng tôi 𝗲𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲 (khuyến khích) bạn tiếp tục mua các sản phẩm của chúng tôi.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Kính gửi 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀,
Nhóm 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 của chúng tôi đã 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱 rằng năm trăm 𝗷𝗮𝗿𝘀 𝗦𝗮𝘂𝗰𝗲 Spaghetti cổ điển của Castelli không 𝗺𝗲𝗲𝘁 các 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝘀 cao về 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 sản phẩm của chúng tôi.
 
𝗗𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁 đã bị 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝗱 do một 𝘀𝗲𝗮𝗹 được dán 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝗽𝗲𝗿 trên 𝗹𝗶𝗱 𝗷𝗮𝗿, và 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝘀 lọ 𝘀𝗽𝗼𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗱𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮𝗶𝗿. Chúng tôi 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 khách hàng không ăn sản phẩm này.
 
Những điều bạn nên làm: Nếu bạn đã 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝗱 một lọ nước sốt Spaghetti cổ điển của Castelli, vui lòng gửi e-mail đến 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 của chúng tôi tại email cs@castellifood.com. Một trong những nhân viên của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một 𝘃𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿 để mua sản phẩm 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁. Vui lòng 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 tên, địa chỉ đầy đủ, số điện thoại và số se-ri của sản phẩm trong e-mail. Khách hàng sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá $ 12 cho mỗi lọ đã 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝗱. Vui lòng không yêu cầu 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗻𝗱 cho sản phẩm này tại 𝗿𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝗲𝗿.
 
Xin nhớ rằng không có sản phẩm thực phẩm Castelli nào khác 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱. Chúng tôi 𝗲𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝗮𝗴𝗲 bạn tiếp tục mua các sản phẩm của chúng tôi.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Dear Castelli customers,
Our quality assurance team has revealed that five hundred jars of Castelli’s Classic Spaghetti Sauce do not meet our high standards of product quality.
 
The defect has been caused by an improper seal on the lid of the jar, and may have resulted in the contents spoiling due to contact with air. We are currently warning customers not to eat this product.
 
What you should do: If you have already purchased a jar of Castelli’s Classic Spaghetti Sauce, please send an e-mail to our Customer Service Department at cs@castellifood.com. One of our employees will provide you with a product replacement voucher. Please include your name, full address, phone number, and the product’s serial number in the e-mail. Customers will receive a $12 voucher for each jar purchased. Please do not try to get a refund for this product at a retailer.
 
Please remember that no other Castelli food products are affected. We encourage you to continue purchasing our products.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận