Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 155

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 155

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Các nhà khoa học đã tìm ra điều mới lạ về 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 (môi trường) trên sao Hỏa. Họ tìm thấy loại “cocktail độc” của 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 (các hóa chất) có thể 𝗸𝗶𝗹𝗹 (giết chết) bất kì sinh vật sống nào. 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 (Các chất hóa học) nằm trên 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 (bề mặt) của Hành tinh Đỏ. Các nhà khoa học nói rằng 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝘆 (sự phát hiện) ra các chất hóa học đồng nghĩa với 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 (cơ hội) tìm ra sự sống trên sao Hỏa thấp hơn. Các nhà khoa học là những 𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗯𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘀𝘁𝘀 (nhà sinh vật học vũ trụ) – họ 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 (nghiên cứu) nhiều nơi trên 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 (vũ trụ), những nơi có thể 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 (hỗ trợ) sự sống. Sao Hỏa không có 𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 (tầng) Ozon, nghĩa là có nhiều mức độ 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (tia) UV. Sự trộn lẫn tia UV và các chất hóa học nghĩa là việc mọi thứ có khả năng 𝗴𝗿𝗼𝘄 (phát triển) trên sao Hỏa là 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 (có thể).
 
Các nhà khoa học đã 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 (thử nghiệm) chuyện gì 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝘀 (xảy ra) khi các chất hóa học 𝗺𝗶𝘅 (trộn lẫn)với 𝗿𝗮𝘆𝘀 (các tia) UV. Họ tìm ra rằng chỉ có các chất hóa học là đã đủ để giết chết các sinh vật sống. Khi các chất hóa học trộn lẫn với tia UV, sự pha trộn này sẽ giết chết sinh vật sống nhanh hơn gấp 11 lần. Các nhà khoa học nói rằng: “𝗳𝗶𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀 (Các phát hiện) của chúng tôi chỉ ra rằng 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 (bề mặt) của sao Hỏa rất 𝗵𝗮𝗿𝗺𝗳𝘂𝗹 (có hại) cho các 𝗰𝗲𝗹𝗹𝘀 (tế bào), 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝗱 (gây ra) bởi một loại cocktail độc hại của các chất hóa học và 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (tia) UV.” Họ nói rằng nghiên cứu của họ là 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 (bằng chứng) cho thấy 𝗹𝗮𝗻𝗱 (mặt đất) trên sao Hỏa 𝗱𝗲𝗮𝗱𝗹𝘆 (làm chết) sự sống của bất kì loài thực vật nào. Họ nói rằng các chất hóa học và các tia UV làm cho 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝘀 (nhiều vùng) trên bề mặt và gần bề mặt 𝘂𝗻𝗶𝗻𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 (không thể sinh sống được).”
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Các nhà khoa học đã tìm ra điều mới lạ về 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 trên sao Hỏa. Họ tìm thấy loại “cocktail độc” của 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 có thể 𝗸𝗶𝗹𝗹 bất kì sinh vật sống nào. 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 nằm trên 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 của Hành tinh Đỏ. Các nhà khoa học nói rằng 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝘆 ra các chất hóa học đồng nghĩa với 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 tìm ra sự sống trên sao Hỏa thấp hơn. Các nhà khoa học là những 𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼𝗯𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘀𝘁𝘀 – họ 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 nhiều nơi trên 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲, những nơi có thể 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 sự sống. Sao Hỏa không có 𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 Ozon, nghĩa là có nhiều mức độ 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 UV. Sự trộn lẫn tia UV và các chất hóa học nghĩa là việc mọi thứ có khả năng 𝗴𝗿𝗼𝘄 trên sao Hỏa là 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲.
 
Các nhà khoa học đã 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝗱 chuyện gì 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝘀 khi các chất hóa học 𝗺𝗶𝘅 với 𝗿𝗮𝘆𝘀 UV. Họ tìm ra rằng chỉ có các chất hóa học là đã đủ để giết chết các sinh vật sống. Khi các chất hóa học trộn lẫn với tia UV, sự pha trộn này sẽ giết chết sinh vật sống nhanh hơn gấp 11 lần. Các nhà khoa học nói rằng: “𝗳𝗶𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝘀 của chúng tôi chỉ ra rằng 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 của sao Hỏa rất 𝗵𝗮𝗿𝗺𝗳𝘂𝗹 cho các 𝗰𝗲𝗹𝗹𝘀, 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝗱 bởi một loại cocktail độc hại của các chất hóa học và 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 UV.” Họ nói rằng nghiên cứu của họ là 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 cho thấy 𝗹𝗮𝗻𝗱 trên sao Hỏa 𝗱𝗲𝗮𝗱𝗹𝘆 sự sống của bất kì loài thực vật nào. Họ nói rằng các chất hóa học và các tia UV làm cho 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝘀 trên bề mặt và gần bề mặt 𝘂𝗻𝗶𝗻𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲.”
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Scientists have found new things about the environment on Mars. They found a “toxic cocktail” of chemicals that would kill any living thing. The chemicals are on the surface of the Red Planet. The scientists say the discovery of the chemicals means the chance of finding life on Mars is lower. The scientists are astrobiologists – they study the places in the universe that might support life. Mars has no ozone layer, which means there are high levels of ultra-violet (UV) radiation. The mix of UV radiation and the chemicals means it might be possible for anything to grow on Mars.
 
The scientists tested what happens when the chemicals mix with UV rays. They found that just the chemicals were enough to kill living things. When the chemicals mix with UV rays, the mix kills living things 11 times faster. The scientists said: “Our findings show that the surface of Mars is highly harmful to cells, caused by a toxic cocktail of [chemicals] and UV radiation.” They say their research is evidence that the land on Mars is deadly to any kind of plant life. They say the chemicals and UV rays make, “much of the surface and near-surface regions uninhabitable”.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận