Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 150

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 150

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Con kiến ​​và con bồ câu
 
Vào một ngày nóng nực của mùa hè, một 𝗮𝗻𝘁 (con kiến) ​​đang 𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 (tìm kiếm) một ít nước. Sau khi đi dạo một lúc, nó đến gần một 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿 (dòng sông). Để uống nước, nó 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗯𝗲𝗱 𝘂𝗽 (trèo lên) một 𝗿𝗼𝗰𝗸 (tảng đá) nhỏ. Trong khi cố gắng uống nước, nó bị 𝘀𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲𝗱 (trượt chân) và 𝗳𝗲𝗹𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗼 (ngã xuống) sông.
 
Có một con 𝗱𝗼𝘃𝗲 (chim bồ câu) ngồi trên 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵 (cành cây) nhìn thấy kiến ​​ 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 (rơi xuống) sông. Chim bồ câu 𝗾𝘂𝗶𝗰𝗸𝗹𝘆 (nhanh chóng) 𝗽𝗹𝘂𝗰𝗸𝗲𝗱 (nhổ) một 𝗹𝗲𝗮𝗳 (chiếc lá) và 𝗱𝗿𝗼𝗽𝗽𝗲𝗱 (thả) nó xuống dòng sông gần chỗ kiến ​​đang 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗶𝗻𝗴 (cố gắng, vật lộn). Kiến ​​di chuyển về phía chiếc lá và 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗯𝗲𝗱 𝘂𝗽 (trèo lên) nó. Chẳng mấy chốc, chiếc lá 𝗱𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲𝗱 (trôi) đến 𝗱𝗿𝘆 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 (mặt đất khô) và kiến ​​ 𝗷𝘂𝗺𝗽𝗲𝗱 𝗼𝘂𝘁 (nhảy ra). Nó nhìn lên cây và cảm ơn chim bồ câu.
 
Sau đó, cùng ngày, một 𝗯𝗶𝗿𝗱 𝗰𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝗿 (người bắt chim) gần đó 𝘄𝗮𝘀 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗼 (chuẩn bị) 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘄 (ném) 𝗻𝗲𝘁 (lưới) của mình lên chim bồ câu với hy vọng 𝘁𝗿𝗮𝗽 (bẫy) được nó. Kiến ​​nhìn thấy anh ta và 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 (đoán) anh ta định làm gì. Chim bồ câu đang 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (nghỉ ngơi) và nó 𝗵𝗮𝗱 𝗻𝗼 𝗶𝗱𝗲𝗮 (không biết gì) về người bắt chim. Kiến ​​nhanh chóng cắn vào 𝗳𝗼𝗼𝘁 (chân) anh. Cảm thấy đau đớn, người bắt chim thả lưới và thốt ra một 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗮𝗺 (tiếng la nhẹ). Chim bồ câu 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲𝗱 (nhận thấy) và nhanh chóng 𝗳𝗹𝗲𝘄 𝗮𝘄𝗮𝘆 (bay đi).
 
Bài học đạo đức: Nếu bạn làm điều tốt, điều tốt sẽ đến với bạn. Làm ơn được trả ơn.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Con kiến ​​và con bồ câu
 
Vào một ngày nóng nực của mùa hè, một 𝗮𝗻𝘁 ​​đang 𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 một ít nước. Sau khi đi dạo một lúc, nó đến gần một 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿. Để uống nước, nó 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗯𝗲𝗱 𝘂𝗽 một 𝗿𝗼𝗰𝗸 nhỏ. Trong khi cố gắng uống nước, nó bị 𝘀𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲𝗱 và 𝗳𝗲𝗹𝗹 𝗶𝗻𝘁𝗼 sông.
 
Có một con 𝗱𝗼𝘃𝗲 ngồi trên 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵 nhìn thấy kiến ​​ 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 sông. Chim bồ câu 𝗾𝘂𝗶𝗰𝗸𝗹𝘆 𝗽𝗹𝘂𝗰𝗸𝗲𝗱 một 𝗹𝗲𝗮𝗳 và 𝗱𝗿𝗼𝗽𝗽𝗲𝗱 nó xuống dòng sông gần chỗ kiến ​​đang 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗶𝗻𝗴. Kiến ​​di chuyển về phía chiếc lá và 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗯𝗲𝗱 𝘂𝗽 nó. Chẳng mấy chốc, chiếc lá 𝗱𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲𝗱 đến 𝗱𝗿𝘆 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 và kiến ​​ 𝗷𝘂𝗺𝗽𝗲𝗱 𝗼𝘂𝘁. Nó nhìn lên cây và cảm ơn chim bồ câu.
 
Sau đó, cùng ngày, một 𝗯𝗶𝗿𝗱 𝗰𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝗿 gần đó 𝘄𝗮𝘀 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘄 𝗻𝗲𝘁 của mình lên chim bồ câu với hy vọng 𝘁𝗿𝗮𝗽 được nó. Kiến ​​nhìn thấy anh ta và 𝗴𝘂𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 anh ta định làm gì. Chim bồ câu đang 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 và nó 𝗵𝗮𝗱 𝗻𝗼 𝗶𝗱𝗲𝗮 về người bắt chim. Kiến ​​nhanh chóng cắn vào 𝗳𝗼𝗼𝘁 anh. Cảm thấy đau đớn, người bắt chim thả lưới và thốt ra một 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗮𝗺. Chim bồ câu 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲𝗱 và nhanh chóng 𝗳𝗹𝗲𝘄 𝗮𝘄𝗮𝘆.
 
Bài học đạo đức: Nếu bạn làm điều tốt, điều tốt sẽ đến với bạn. Làm ơn được trả ơn.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
The Ant and the Dove
 
On a hot day of summer, an ant was searching for some water. After walking around for some time, she came near the river. To drink the water, she climbed up on a small rock. While trying to drink a water, she slipped and fell into the river.
 
There was a dove sitting on a branch of a tree who saw an ant falling into the river. The dove quickly plucked a leaf and dropped it into the river near the struggling ant. The ant moved towards the leaf and climbed up onto it. Soon, the leaf drifted to dry ground, and the ant jumped out. She looked up to the tree and thanked the dove.
 
Later, the same day, a bird catcher nearby was about to throw his net over the dove hoping to trap it. An ant saw him and guessed what he was about to do. The dove was resting and he had no idea about the bird catcher. An ant quickly bit him on the foot. Feeling the pain, the bird catcher dropped his net and let out a light scream. The dove noticed it and quickly flew away.
 
Moral: If you do good, good will come to you. One good turn deserves another.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
13

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận