Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 149

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 149

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝘀 (Các nhà khoa học) từ Đại học Colorado Boulder đã chế tạo ra một 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 (vật liệu) 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿-𝘁𝗵𝗶𝗻 (siêu mỏng) có thể giúp giữ cho các tòa nhà mát mẻ. 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝘀 (Các kỹ sư) đã 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲 (phát triển) 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 (vật liệu) mới 𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗻𝗴 (tuyệt vời), có thể làm mát 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝘀 (các vật thể) ngay cả dưới 𝘀𝘂𝗻𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 (ánh sáng mặt trời) 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 (trực tiếp). Các vật liệu không cần 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 (năng lượng) để làm việc. Nó không cần nước để giúp mọi thứ mát mẻ. Vật liệu mới có thể hoạt động như chức năng của 𝗮𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝘀 (máy điều hòa không khí) cần nhiều năng lượng và nước. Các vật liệu không giống như bất cứ điều gì được tìm thấy trong 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 (tự nhiên). Nó chỉ 𝘁𝗵𝗶𝗰𝗸 (dày) 50 micromet.
 
Các kỹ sư 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 (giải thích) cách mà vật liệu mới hoạt động. Khi nó được đặt lên 𝘁𝗼𝗽 (phía trên) một cái gì đó, sẽ có hai điều 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻 (xảy ra). Đầu tiên là nó làm mát vật thể 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲𝗮𝘁𝗵 (bên dưới) bằng cách 𝗿𝗲𝗳𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 (phản chiếu) các 𝘀𝘂𝗻’𝘀 𝗿𝗮𝘆𝘀 (tia sáng mặt trời). Đồng thời, điều thứ hai xảy ra – vật liệu này 𝘁𝗮𝗸𝗲𝘀 𝗮𝘄𝗮𝘆 (lấy đi) 𝗵𝗲𝗮𝘁 (nhiệt) từ vật thể bên dưới. Một kỹ sư cho biết: ” 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 (Ưu điểm) 𝗸𝗲𝘆 (chính) của 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 (công nghệ) này là nó hoạt động 24/7 mà không sử dụng 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶𝘁𝘆 (điện) hay nước …. Chúng tôi rất 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗲𝗱 (hào hứng) về 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (cơ hội) 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗲 (khám phá) những ứng dụng 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 (tiềm năng) trong 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 (ngành năng lượng), 𝗮𝗲𝗿𝗼𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 (hàng không vũ trụ), 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 (nông nghiệp) và hơn thế nữa.” Chỉ cần 10 đến 20 mét vuông vật liệu này là có thể hạ nhiệt một ngôi nhà vào mùa hè.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝘀 từ Đại học Colorado Boulder đã chế tạo ra một 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿-𝘁𝗵𝗶𝗻 có thể giúp giữ cho các tòa nhà mát mẻ. 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝘀 đã 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 mới 𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗻𝗴, có thể làm mát 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝘀 ngay cả dưới 𝘀𝘂𝗻𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁. Các vật liệu không cần 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 để làm việc. Nó không cần nước để giúp mọi thứ mát mẻ. Vật liệu mới có thể hoạt động như chức năng của 𝗮𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝘀 (máy điều hòa không khí) cần nhiều năng lượng và nước. Các vật liệu không giống như bất cứ điều gì được tìm thấy trong 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲. Nó chỉ 𝘁𝗵𝗶𝗰𝗸 50 micromet.
 
Các kỹ sư 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗮𝗶𝗻𝗲𝗱 cách mà vật liệu mới hoạt động. Khi nó được đặt lên 𝘁𝗼𝗽 một cái gì đó, sẽ có hai điều 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻. Đầu tiên là nó làm mát vật thể 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲𝗮𝘁𝗵 bằng cách 𝗿𝗲𝗳𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 các 𝘀𝘂𝗻’𝘀 𝗿𝗮𝘆𝘀. Đồng thời, điều thứ hai xảy ra – vật liệu này 𝘁𝗮𝗸𝗲𝘀 𝗮𝘄𝗮𝘆 𝗵𝗲𝗮𝘁 từ vật thể bên dưới. Một kỹ sư cho biết: ” 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗸𝗲𝘆 của 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 này là nó hoạt động 24/7 mà không sử dụng 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶𝘁𝘆 hay nước …. Chúng tôi rất 𝗲𝘅𝗰𝗶𝘁𝗲𝗱 về 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗲 những ứng dụng 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 trong 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆, 𝗮𝗲𝗿𝗼𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲, 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 và hơn thế nữa.” Chỉ cần 10 đến 20 mét vuông vật liệu này là có thể hạ nhiệt một ngôi nhà vào mùa hè.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
.Engineers from the University of Colorado Boulder have made a super-thin material that could help keep buildings cool. The engineers developed the amazing new material, that can cool objects even under direct sunlight. The material does not need energy to work. It does not need water to help keep things cool. The new material could do the work of air conditioners, which need a lot of energy and water. The material is not like anything found in nature. It is just 50 micrometers thick.
 
The engineers explained how the new material works. When it is put on top of something, two things happen. The first is it cools the object underneath by reflecting the sun’s rays. At the same time, the second thing happens – the material takes away heat from the object underneath. An engineer said: “The key advantage of this technology is that it works 24/7 with no electricity or water…. We’re excited about the opportunity to explore potential uses in the power industry, aerospace, agriculture and more.” Just 10 to 20 square meters of this material could cool down a house in summer.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận