Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 139

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 139

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗔𝗻𝘁 (Kiến) và 𝗚𝗿𝗮𝘀𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿 (Châu Chấu)
 
Vào một ngày hè nóng bức, chói chang, 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗲𝗮𝗱 𝗼𝗳 (thay vì) làm việc và 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 (chuẩn bị) cho mùa đông, gã 𝗚𝗿𝗮𝘀𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿 (châu chấu) thích 𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 (nhảy múa), ca hát và chơi đàn violin 𝗮𝘁 𝗵𝗶𝘀 𝗹𝗲𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 (vào thời gian rảnh) mà chẳng 𝗺𝗶𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 (bận tâm) rằng chuỗi ngày tuyệt vời này sẽ nhanh chóng kết thúc khi những ngày mưa lạnh sắp đến gần. Khi thấy 𝗔𝗻𝘁 (một chú kiến) 𝗵𝗮𝗿𝗱𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 (chăm chỉ) 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗯𝘆 (đi ngang qua) và đang chuẩn bị cho mùa đông 𝗵𝗮𝗿𝗱 (khắc nghiệt) sẽ đến vào một ngày nào đó, nó bèn mời chú Kiến tham gia và cùng 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗲 (chia sẻ) 𝗳𝘂𝗻 (niềm vui).
 
“𝗨𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆 (không may thay), tôi không có thời gian làm chuyện này”, chú Kiến đáp, “Tôi phải 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗵𝗮𝗿𝗱 (làm việc chăm chỉ) để vào mùa đông tôi không thấy mình không có 𝘀𝗵𝗲𝗹𝘁𝗲𝗿 (nơi ẩn náu) và thức ăn.”
 
“Đừng lo lắng nhiều, vẫn còn 𝗽𝗹𝗲𝗻𝘁𝘆 𝗼𝗳 (nhiều) thời gian để chuẩn bị cho mùa đông mà. Hãy ca hát và nhảy múa cùng nhau, hãy 𝗹𝗮𝘂𝗴𝗵 (cười) và tận hưởng cuộc sống”.
 
Nhưng chú Kiến đã rất 𝘄𝗶𝘀𝗲 (khôn ngoan) và không 𝗽𝗮𝘆 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 (chú ý) tới lời của gã Châu Chấu và 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗱 (tiếp tục) làm việc chăm chỉ để 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 (tích trữ) thức ăn cho mùa đông dài sắp tới.
 
Mùa đông đến sớm hơn 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 (mong đợi), gã Châu Chấu thấy mình không có nhà cũng không có thức ăn. Gã bèn đi tới nhà của Kiến 𝗯𝗲𝗴𝗴𝗲𝗱 (cầu xin) thức ăn và 𝘀𝗵𝗲𝗹𝘁𝗲𝗿 (nơi ẩn náu).
 
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp anh”, chú Kiến đáp. “Tôi chỉ có căn phòng và thức ăn cho mình và cả nhà, thế nên hãy nơi khác tìm trợ giúp.”
 
“Mình lẽ ra nên 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗱 (làm theo) lời anh Kiến vào mùa hè”, gã Châu Châu buồn bã nghĩ. “Giờ đây mình lẽ ra sẽ hạnh phúc…”
 
Bài học: Hãy chuẩn bị cho những ngày khó khăn sắp đến.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗔𝗻𝘁 và 𝗚𝗿𝗮𝘀𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿
 
Vào một ngày hè nóng bức, chói chang, 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗲𝗮𝗱 𝗼𝗳 làm việc và 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 cho mùa đông, gã 𝗚𝗿𝗮𝘀𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿 thích 𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲, ca hát và chơi đàn violin 𝗮𝘁 𝗵𝗶𝘀 𝗹𝗲𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 mà chẳng 𝗺𝗶𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 rằng chuỗi ngày tuyệt vời này sẽ nhanh chóng kết thúc khi những ngày mưa lạnh sắp đến gần. Khi thấy 𝗔𝗻𝘁 𝗵𝗮𝗿𝗱𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗯𝘆 và đang chuẩn bị cho mùa đông 𝗵𝗮𝗿𝗱 sẽ đến vào một ngày nào đó, nó bèn mời chú Kiến tham gia và cùng 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗲 𝗳𝘂𝗻.
 
“𝗨𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮𝘁𝗲𝗹𝘆, tôi không có thời gian làm chuyện này”, chú Kiến đáp, “Tôi phải 𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗵𝗮𝗿𝗱 để vào mùa đông tôi không thấy mình không có 𝘀𝗵𝗲𝗹𝘁𝗲𝗿 và thức ăn.”
 
“Đừng lo lắng nhiều, vẫn còn 𝗽𝗹𝗲𝗻𝘁𝘆 𝗼𝗳 thời gian để chuẩn bị cho mùa đông mà. Hãy ca hát và nhảy múa cùng nhau, hãy 𝗹𝗮𝘂𝗴𝗵 và tận hưởng cuộc sống”.
 
Nhưng chú Kiến đã rất 𝘄𝗶𝘀𝗲 và không 𝗽𝗮𝘆 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 tới lời của gã Châu Chấu và 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲𝗱 làm việc chăm chỉ để 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 thức ăn cho mùa đông dài sắp tới.
 
Mùa đông đến sớm hơn 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱, gã Châu Chấu thấy mình không có nhà cũng không có thức ăn. Gã bèn đi tới nhà của Kiến 𝗯𝗲𝗴𝗴𝗲𝗱 thức ăn và 𝘀𝗵𝗲𝗹𝘁𝗲𝗿.
 
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp anh”, chú Kiến đáp. “Tôi chỉ có căn phòng và thức ăn cho mình và cả nhà, thế nên hãy nơi khác tìm trợ giúp.”
 
“Mình lẽ ra nên 𝗳𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗲𝗱 lời anh Kiến vào mùa hè”, gã Châu Châu buồn bã nghĩ. “Giờ đây mình lẽ ra sẽ hạnh phúc…”
 
Bài học: Hãy chuẩn bị cho những ngày khó khăn sắp đến.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
The Ant and the Grasshopper
 
It was summer, hot and sunny, and, instead of working and preparing for winter, a Grasshopper preferred to dance, sing and play his violin at his leisure, not minding that these wonderful days will soon be over, that cold and rainy days will soon be near. On seeing a hardworking Ant passing by him, preparing for the hard winter that was to come one day, he invited him to join him and share his fun.
 
“Unfortunately, I don’t have time for this”, the Ant answered, “I must work hard, so that winter won’t find me without shelter and food.”
 
“Stop worrying so much, there is still plenty of time to prepare for winter. Let’s sing and dance together, let’s laugh and enjoy life”.
 
But Ant was very wise and wouldn’t pay attention to the Grasshopper’s words and continued to work hard and store food for the long winter that was to come.
 
The winter came sooner than expected, and the Grasshopper found himself without home and without food. He went to the Ant’s house and begged him for food and shelter.
 
“I’m sorry, but I can’t help you”, the Ant said. “I only have room and food for me and my family, so go find help somewhere else.”
 
“I should have followed Ant’s example in the summer”, the Grasshopper thought sadly. “I would have been so happy now…”
 
Moral: Prepare for the hard days to come.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận