Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 129

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 129

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen

🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}

𝗙𝗶𝗹𝗺𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 (làm phim) là 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀 (quá trình) làm ra 1 bộ phim. Việc sản xuất phim ảnh 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝘀 (bao gồm) một số 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 (giai đoạn riêng biệt) gồm câu chuyện/ ý tưởng 𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗮𝗹 (ban đầu), hoặc 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 (sự phân nhiệm), thông qua việc 𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝘄𝗿𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 (viết kịch bản),𝗰𝗮𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 (thử vai), 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴 (ghi hình), 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 (chỉnh sửa), và 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 (công chiếu) sản phẩm cuối cùng trước 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 (khán giả) – nghĩa là 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 (phát hành/ra mắt) hoặc 𝗲𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 (triễn lãm) 1 bộ phim. Việc dựng phim 𝘁𝗮𝗸𝗲𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 (diễn ra) ở nhiều nơi trên thế giới, trong 𝗮 𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰, 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹, 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁𝘀 (một loạt bối cảnh kinh tế, xã hội, chính trị) khác nhau, và sử dụng 𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗼𝗳 (đa dạng) các công nghệ và 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 (kỹ xảo) điện ảnh. 𝗧𝘆𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹𝗹𝘆 (một cách điển hình/đáng chú ý) là việc này bao gồm rất nhiều người và có thể mất vài tháng đến vài năm để 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲 (hoàn thành).

Việc sản xuất phim bao gồm 3 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 (giai đoạn chính):

Giai đoạn tiền sản xuất – 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (các thứ cần chuẩn bị) được thực hiện trước 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁 (việc ghi hình), trong đó gồm các việc như là 𝗵𝗶𝗿𝗲 (thuê tuyển) 𝗰𝗮𝘀𝘁 (dàn diễn viên) và 𝗳𝗶𝗹𝗺 𝗰𝗿𝗲𝘄 (đoàn làm phim), lựa chọn 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (địa điểm) và xây dựng bối cảnh. Giai đoạn lên ý tưởng cho 1 bộ phim sẽ được thực hiện trước giai đoạn tiền sản xuất, trong đó các ý tưởng cho bộ phim được 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 (tạo ra), 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 (bản quyền) của sách hay 𝗽𝗹𝗮𝘆𝘀 (vở diễn/ vở kịch) được mua, và 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗽𝗹𝗮𝘆 (kịch bản phim) sẽ được viết.

Bước vào giai đoạn sản xuất, các 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (yếu tố) 𝗿𝗮𝘄 (cơ bản/thô) sẽ được 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱𝗲𝗱 (ghi lại).

Trong giai đoạn hậu sản xuất, các thước phim sẽ được chỉnh sửa. Đồng thời, âm thanh cũng sẽ được chỉnh sửa. Các đoạn nhạc phim sẽ được 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗲𝗱 (sáng tác), 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗱 (trình bày/ thể hiện) và ghi âm.; các 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝘀 (hiệu ứng âm thanh) được thiết kế và ghi âm lại và các ‘𝘃𝗶𝘀𝘂𝗮𝗹’ 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝘀 (hiệu ứng hình ảnh) được tạo ra trên máy tính sẽ được thêm vào.

🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}

𝗙𝗶𝗹𝗺𝗺𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 là 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀 làm ra 1 bộ phim. Việc sản xuất phim ảnh 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝘀 một số 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀 gồm câu chuyện/ ý tưởng 𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗮𝗹, hoặc 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻, thông qua việc 𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝘄𝗿𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴, 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴, và 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 sản phẩm cuối cùng trước 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 – nghĩa là 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 hoặc 𝗲𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 1 bộ phim. Việc dựng phim 𝘁𝗮𝗸𝗲𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 ở nhiều nơi trên thế giới, trong 𝗮 𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰, 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹, 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁𝘀 khác nhau, và sử dụng 𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗼𝗳 các công nghệ và 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 điện ảnh. 𝗧𝘆𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹𝗹𝘆 là việc này bao gồm rất nhiều người và có thể mất vài tháng đến vài năm để 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲.

Việc sản xuất phim bao gồm 3 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲𝘀:

Giai đoạn tiền sản xuất – 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 được thực hiện trước 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁, trong đó gồm các việc như là 𝗵𝗶𝗿𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘁 và 𝗳𝗶𝗹𝗺 𝗰𝗿𝗲𝘄, lựa chọn 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 và xây dựng bối cảnh. Giai đoạn lên ý tưởng cho 1 bộ phim sẽ được thực hiện trước giai đoạn tiền sản xuất, trong đó các ý tưởng cho bộ phim được 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱, 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 của sách hay 𝗽𝗹𝗮𝘆𝘀 được mua, và 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻𝗽𝗹𝗮𝘆 sẽ được viết.

Bước vào giai đoạn sản xuất, các 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗿𝗮𝘄 sẽ được 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱𝗲𝗱.

Trong giai đoạn hậu sản xuất, các thước phim sẽ được chỉnh sửa. Đồng thời, âm thanh cũng sẽ được chỉnh sửa. Các đoạn nhạc phim sẽ được 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗲𝗱, 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗱 và ghi âm.; các 𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝘀 được thiết kế và ghi âm lại và các ‘𝘃𝗶𝘀𝘂𝗮𝗹’ 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝘀 được tạo ra trên máy tính sẽ được thêm vào.

🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}

Filmmaking is the process of making a film. Filmmaking involves a number of discrete stages including an initial story, idea, or commission, through scriptwriting, casting, shooting, editing, and screening the finished product before an audience that may result in a film release and exhibition. Filmmaking takes place in many places around the world in a range of economic, social, and political contexts, and using a variety of technologies and cinematic techniques. Typically, it involves a large number of people, and can take from a few months to several years to complete.


Film production involves three major stages:


Pre-production—Preparations are made for the shoot, in which cast and film crew are hired, locations are selected, and sets are built. The Development stage, in which the ideas for the film are created, rights to books/plays are bought, etc., and the screenplay is written, occurs before Pre-production.


Production—The raw elements for the finished film are recorded.


Post-Production—The film is edited; production sound is concurrently edited, music tracks are composed, performed and recorded; sound effects are designed and recorded; and any other computer-graphic ‘visual’ effects are digitally added.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận