Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 120

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 120

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Có vẻ dễ hiểu khi 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 (ba mẹ) muốn 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗲 (chắc chắn) con của họ đang ở một nơi 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗻 (sạch sẽ). Hầu hết 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 (cha mẹ) 𝗱𝗼 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗯𝗲𝘀𝘁 (làm hết sức mình) để tránh 𝗱𝗶𝗿𝘁 (bụi bẩn) và 𝗯𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 (vi khuẩn) khỏi con của họ. Tuy nhiên, một 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁 (nhà khoa học) cho biết 𝗱𝗶𝗿𝘁 (bụi bẩn) rất quan trọng để làm cho em bé khỏe mạnh hơn. Tiến sĩ Jack Gilbert 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗲𝘀 (nghiên cứu) 𝗯𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 (vi khuẩn). Ông 𝗱𝗶𝗱 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 (đã nghiên cứu) về cách bụi bẩn và vi khuẩn 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 (ảnh hưởng) đến trẻ em. Ông 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 (đã xuất bản) nghiên cứu của mình trong một cuốn sách có tên ‘Bụi bẩn thì tốt: The 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 (Lợi ích) của 𝗚𝗲𝗿𝗺𝘀 (vi trùng) đối với 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗶𝗻𝗴 (việc phát triển) 𝗜𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (hệ thống miễn dịch)’ cho con của bạn. Ông nói: ” Rửa tay chúng nếu có vi-rút 𝗳𝗹𝘂 (cúm) xung quanh thì tốt nhưng nếu một con chó 𝗹𝗶𝗰𝗸𝘀 (liếm) mặt chúng, đó không phải là điều xấu.”
 
Bác sĩ Gilbert nói rằng để trẻ em dây bẩn thì 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 (có lợi). Bụi bẩn giúp trẻ nhỏ xây dựng 𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (hệ thống miễn dịch). Gilbert cho biết trẻ em thường bị 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝘀 (dị ứng) vì 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 (cha mẹ) 𝘁𝗿𝘆 𝘁𝗼𝗼 𝗵𝗮𝗿𝗱 (quá cố gắng) để làm sạch mọi thứ mà trẻ sử dụng. Ông nói rằng cha mẹ bây giờ 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗶𝘀𝗲 (khử trùng) mọi thứ trong nhà quá nhiều. Điều này làm cho hệ thống miễn dịch của trẻ rất 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 (nhạy cảm), có thể 𝗹𝗲𝗮𝗱 𝘁𝗼 (dẫn đến) những thứ như 𝗮𝘀𝘁𝗵𝗺𝗮 (hen suyễn) và 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝘀 (dị ứng) thực phẩm. Gilbert 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱 (bảo vệ) “quy tắc năm giây”. Đó là khi bạn ăn thứ gì đó rơi xuống sàn trong ít hơn năm giây. Gilbert nói rằng điều đó ổn 𝗮𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗮𝘀 (miễn là) sàn nhà không quá bẩn
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Có vẻ dễ hiểu khi 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 muốn 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗲 con của họ đang ở một nơi 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗻. Hầu hết 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗼 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗯𝗲𝘀𝘁 để tránh 𝗱𝗶𝗿𝘁 và 𝗯𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮 khỏi con của họ. Tuy nhiên, một 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁 cho biết 𝗱𝗶𝗿𝘁 rất quan trọng để làm cho em bé khỏe mạnh hơn. Tiến sĩ Jack Gilbert 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗲𝘀 𝗯𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮. Ông 𝗱𝗶𝗱 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 về cách bụi bẩn và vi khuẩn 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 đến trẻ em. Ông 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 nghiên cứu của mình trong một cuốn sách có tên ‘Bụi bẩn thì tốt: The 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 của 𝗚𝗲𝗿𝗺𝘀 đối với 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺’ cho con của bạn. Ông nói: ” Rửa tay chúng nếu có vi-rút 𝗳𝗹𝘂 xung quanh thì tốt nhưng nếu một con chó 𝗹𝗶𝗰𝗸𝘀 mặt chúng, đó không phải là điều xấu.”
 
Bác sĩ Gilbert nói rằng để trẻ em dây bẩn thì 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹. Bụi bẩn giúp trẻ nhỏ xây dựng 𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗲 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺. Gilbert cho biết trẻ em thường bị 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝘀 vì 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 𝘁𝗿𝘆 𝘁𝗼𝗼 𝗵𝗮𝗿𝗱 để làm sạch mọi thứ mà trẻ sử dụng. Ông nói rằng cha mẹ bây giờ 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗶𝘀𝗲 mọi thứ trong nhà quá nhiều. Điều này làm cho hệ thống miễn dịch của trẻ rất 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲, có thể 𝗹𝗲𝗮𝗱 𝘁𝗼 những thứ như 𝗮𝘀𝘁𝗵𝗺𝗮 và 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝘀 thực phẩm. Gilbert 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱 “quy tắc năm giây”. Đó là khi bạn ăn thứ gì đó rơi xuống sàn trong ít hơn năm giây. Gilbert nói rằng điều đó ổn 𝗮𝘀 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗮𝘀 sàn nhà không quá bẩn
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
It seems sensible for parents to make sure their baby is in a clean place. Most parents do their best to keep dirt and bacteria away from their children. However, a scientist says dirt is important to make babies stronger. Dr Jack Gilbert studies bacteria. He did research into how dirt and bacteria affect children. He published his research in a book called ‘Dirt is Good: The Advantage of Germs for Your Child’s Developing Immune System’. He said: “It’s fine to wash their hands if there’s a flu virus going around but if a dog licks their face, that’s not a bad thing.”
 
Dr Gilbert said letting children get dirty was beneficial. The dirt helps small kids to build their immune system. Gilbert said children often get allergies because parents try too hard to clean everything that children use. He said parents now sterilize everything in the home too much. This makes children’s immune systems very sensitive, which can lead to things like asthma and food allergies. Gilbert defended the “five-second rule”. That is when you eat something that fell on the floor for fewer than five seconds. Gilbert says that is OK as long as the floor isn’t really dirty.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận