Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 111

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 111

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Một ngày nào đó chúng ta 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 (có thể) nhìn thấy trong 𝗱𝗮𝗿𝗸 (bóng tối). 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 (Các nhà khoa học) đã làm cho 𝗺𝗶𝗰𝗲 (những con chuột) có 𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 (khả năng) nhìn thấy trong 𝗱𝗮𝗿𝗸 (bóng tối). 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 (Các nhà nghiên cứu) từ 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (các trường đại học) ở Trung Quốc và Hoa Kỳ 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗱 (đã thay đổi) 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 (tầm nhìn) ở chuột. Họ đặt 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 (những hóa chất) đặc biệt vào mắt của chuột. Những hóa chất này làm cho những con chuột nhìn thấy được trong bóng tối. Các 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 (hóa chất) này giúp chuột nhìn thấy trong bóng tối trong khoảng 10 tuần. 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 (Các nhà khoa học) cho biết hóa chất không 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲 (làm hỏng) mắt chuột. Những con chuột không 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗲𝗿 (chịu đựng) bất kỳ tác 𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝘀 (tác dụng phụ) nào.
 
𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 (Nghiên cứu) này được đăng trên 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹 (tạp chí) ‘Cell’. 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 (Các nhà nghiên cứu) muốn làm 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘀 (thử nghiệm) trên 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝘀 (con người). Tiến sĩ Tian Xue nói: “”𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴𝘀 (Con người) đã và đang cố gắng 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽 (phát triển) 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 (công nghệ) mới để 𝗲𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (làm cho những khả năng của chúng ta có thể) 𝗯𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 (vượt khỏi) 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (khả năng tự nhiên) của chúng ta.” Ông nói 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 (thêm): “Một điều thú vị khác về 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 (công nghệ tiềm năng) này là nó sẽ không 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲 (yêu cầu) một người phải đeo các 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 (thiết bị) nặng và 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆-𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 (tốn nhiều năng lượng), chẳng hạn như 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁-𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗼𝗴𝗴𝗹𝗲𝘀 (kính nhìn trong đêm).” Ông nói rằng 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝘆 (quân đội) có thể thích 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 (nghiên cứu) của ông.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Một ngày nào đó chúng ta 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 nhìn thấy trong 𝗱𝗮𝗿𝗸. 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 đã làm cho 𝗺𝗶𝗰𝗲 có 𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 nhìn thấy trong 𝗱𝗮𝗿𝗸. 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 từ 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 ở Trung Quốc và Hoa Kỳ 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗱 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 ở chuột. Họ đặt 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 đặc biệt vào mắt của chuột. Những hóa chất này làm cho những con chuột nhìn thấy được trong bóng tối. Các 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹𝘀 này giúp chuột nhìn thấy trong bóng tối trong khoảng 10 tuần. 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀 cho biết hóa chất không 𝗱𝗮𝗺𝗮𝗴𝗲 mắt chuột. Những con chuột không 𝘀𝘂𝗳𝗳𝗲𝗿 bất kỳ tác 𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝘀 nào.
 
𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 này được đăng trên 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹 ‘Cell’. 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 muốn làm 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘀 trên 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝘀. Tiến sĩ Tian Xue nói: “”𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴𝘀 đã và đang cố gắng 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 mới để 𝗲𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗯𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 của chúng ta.” Ông nói 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱: “Một điều thú vị khác về 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 này là nó sẽ không 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗿𝗲 một người phải đeo các 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 nặng và 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆-𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲, chẳng hạn như 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁-𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗼𝗴𝗴𝗹𝗲𝘀.” Ông nói rằng 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝘆 có thể thích 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 của ông.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
It might be possible to see in the dark one day. Scientists gave mice the ability to see in the dark. Researchers from universities in China and the USA changed the vision in mice. They put special chemicals into their eyes. These let the mice see in the dark. The chemicals let the mice see in the dark for about 10 weeks. The scientists said the chemicals did not damage the mice’s eyes. The mice did not suffer any side effects.
 
The research is in the journal ‘Cell’. Researchers want to do tests on humans. Dr Tian Xue said: “Human beings have been trying to develop new technology to enable abilities that are beyond our natural abilities.” He added: “Another cool thing about this potential technology is that it wouldn’t require a person to wear heavy and energy-intensive equipment, such as night-vision goggles.” He said the military might like his research.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận