Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 110

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 110

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Oxford xin 90 triệu bảng Anh ngân sách để 𝘀𝗮𝘃𝗲 (cứu sống) 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 𝗷𝗼𝗯𝘀 (các công việc học thuật).
 
𝗗𝗼𝘇𝗲𝗻𝘀 𝗼𝗳 (Hàng tá) 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (các công việc học thuật) hàng đầu tại đại học Oxford có thể bị 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁 (đe dọa) 𝗱𝘂𝗲 𝘁𝗼 (bởi vì) 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝘂𝘁𝘀 (sự cắt giảm ngân sách) nếu 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 (viện, học viện) không thể 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲 (gây quỹ) 90 triệu bảng Anh từ 𝘄𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 𝗱𝗼𝗻𝗼𝗿𝘀 (các nhà quyên góp giàu có).
 
Đại diện trường đại học cho biết 𝗰𝘂𝘁𝘀 (sự cắt giảm) ngân sách 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 (nhà nước) nghĩa là 75 𝗸𝗲𝘆 𝗷𝗼𝗯𝘀 (công việc then chốt) có thể 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 (bị buộc phải) 𝘀𝗹𝗮𝘀𝗵 (cắt bỏ), 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗹𝘆 (hầu hết) các công việc đều thuộc mảng 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 (nhân học/ khoa học nhân văn), trừ phi 𝗽𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝘁𝗵𝗿𝗼𝗽𝗶𝘀𝘁𝘀 (các nhà từ thiện) tài trợ thêm. Theo Oxford, trường cần 90 triệu bảng Anh 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (tiền viện trợ) để 𝘀𝗮𝘃𝗲 (cứu sống) 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (các vị trí) này, trong 𝘀𝘂𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝘀 (các môn học) 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 (bao gồm) 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝘀 (nhóm văn học Hy-La) và 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲𝘀 (ngôn ngữ hiên đại), trong đó 60 triệu bảng Anh được thêm vào 𝗽𝘂𝘀𝗯𝗹𝗶𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (hoạt động xuất bản).
 
2 triệu bảng Anh 𝗲𝗻𝗱𝗼𝘄𝗺𝗲𝗻𝘁 (tiền quyên góp) sẽ được 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗱 (chia/phân bổ) cho mỗi 𝗽𝗼𝘀𝘁 (công việc/ vị trí), với 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰’𝘀 𝗽𝗮𝘆 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲 (gói tiền lương giáo viên) được 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗲𝗱 (tài trợ) bởi 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺𝗲 (thu nhập) của trường.
 
Tháng trước, đại học Glasgow 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱 (tuyên bố) rằng trường sẽ 𝗿𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 (phục hồi lại) một 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 (chức giáo sư) ngành ngữ văn Hy Lạp 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 (cổ)- vị trí mà đã bị 𝗮𝘅𝗲𝗱 (cắt bớt) do 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝘂𝘁𝘀 (sự cắt giảm ngân sách). Sau khi ngành này 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗱 (xuất hiện) thì Douglas MacDowell, 𝗵𝗼𝗹𝗱𝗲𝗿 (người giữ vị trí) này cuối cùng và qua đời năm 2010, đã để lại 2.4 triệu bảng Anh trong 𝘄𝗶𝗹𝗹 (di chúc) của ông ấy để 𝗸𝗲𝗲𝗽 (giữ) 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 (vị trí) này 𝗮𝗹𝗶𝘃𝗲 (tồn tại).
 
Cùng nằm trong số các công việc 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁 (đang bị đe dọa) tại Oxford là 𝗳𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀𝗵𝗶𝗽𝘀 (các vị trí tương đương) ở ngành ngữ văn Đức và lịch sử 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 (cổ đại) ở cao đẳng St. John’s, nơi mà Tony Blair từng theo học.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Oxford xin 90 triệu bảng Anh ngân sách để 𝘀𝗮𝘃𝗲 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 jobs.
 
𝗗𝗼𝘇𝗲𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 hàng đầu tại đại học Oxford có thể bị 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗱𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝘂𝘁𝘀 nếu 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 không thể 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲 90 triệu bảng Anh từ 𝘄𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝘆 𝗱𝗼𝗻𝗼𝗿𝘀.
 
Đại diện trường đại học cho biết 𝗰𝘂𝘁𝘀 ngân sách 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 nghĩa là 75 𝗸𝗲𝘆 𝗷𝗼𝗯𝘀 có thể 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗱 𝘀𝗹𝗮𝘀𝗵, 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗹𝘆 các công việc đều thuộc mảng 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀, trừ phi 𝗽𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝘁𝗵𝗿𝗼𝗽𝗶𝘀𝘁𝘀 tài trợ thêm. Theo Oxford, trường cần 90 triệu bảng Anh 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 để 𝘀𝗮𝘃𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 này, trong 𝘀𝘂𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝘀 và 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲𝘀, trong đó 60 triệu bảng Anh được thêm vào 𝗽𝘂𝘀𝗯𝗹𝗶𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.
 
2 triệu bảng Anh 𝗲𝗻𝗱𝗼𝘄𝗺𝗲𝗻𝘁 sẽ được 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗱 cho mỗi 𝗽𝗼𝘀𝘁, với 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰’𝘀 𝗽𝗮𝘆 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲 được 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗲𝗱 bởi 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺𝗲 của trường.
 
Tháng trước, đại học Glasgow 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱 rằng trường sẽ 𝗿𝗲𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 một 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 ngành ngữ văn Hy Lạp 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 – vị trí mà đã bị 𝗮𝘅𝗲𝗱 do 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝘂𝘁𝘀. Sau khi ngành này 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗱 thì Douglas MacDowell, 𝗵𝗼𝗹𝗱𝗲𝗿 này cuối cùng và qua đời năm 2010, đã để lại 2.4 triệu bảng Anh trong 𝘄𝗶𝗹𝗹 của ông ấy để 𝗸𝗲𝗲𝗽 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 này 𝗮𝗹𝗶𝘃𝗲.
 
Cùng nằm trong số các công việc 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁 tại Oxford là 𝗳𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀𝗵𝗶𝗽𝘀 ở ngành ngữ văn Đức và lịch sử 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 ở cao đẳng St. John’s, nơi mà Tony Blair từng theo học.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Oxford asks for £90m to save academic jobs.
 
Dozens of top academic positions at Oxford University could be under threat due to funding cuts unless the institution can raise £90 million from wealthy donors.
 
The university says government spending cuts mean it could be forced to slash 75 key jobs, mostly in the humanities, unless philanthropists come forward with new money. Oxford says it needs £90 million in donations to save the positions, in subjects including classics and modern languages, to which it will add £60 million from its publishing operation.
 
A £2 million endowment will then be assigned to each post, with the academic’s pay package being funded by its income.
 
Last month Glasgow University announced it would reinstate a professorship of ancient Greek which had been axed due to funding cuts, after it emerged that Douglas MacDowell, the last holder of the job who died in 2010, left £2.4 million in his will to keep the position alive.
 
Among the jobs under threat at Oxford are fellowships in German and ancient history at St John’s College, where Tony Blair was a student.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận