Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 109

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 109

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗣𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗯𝗲𝗮𝗿 (gấu bắc cực) ở 𝘁𝗼𝘄𝗻 (thị trấn) Belushya Guba của nước 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮𝗻 (Nga) đã làm người dân 𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 (kinh sợ). Ít nhất 52 con gấu được nhìn thấy khi đang 𝘄𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 (đi vòng quanh khu vực). Đây là 1 thị trấn tọa lạc/ nằm trên 1 𝗶𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱 (hòn đảo) ở 𝗔𝗿𝗰𝘁𝗶𝗰 𝗢𝗰𝗲𝗮𝗻 (Bắc Băng Dương). 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (Tình hình) trở nên 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 (nghiêm trọng) bởi lẽ những con gấu này đã xông vào nhà dân và các văn phòng làm việc để 𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝗱 (rượt đuổi) người. 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝘀 (Các nhà chức trách địa phương) đã 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗱 (công bố) lệnh 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 (khẩn cấp) về gấu bắc cực. Họ nói: “Người dân đã 𝘀𝗰𝗮𝗿𝗲𝗱 (bị hoảng sợ). Họ 𝗳𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝗲𝗻𝗲𝗱 (sợ) khi phải 𝗹𝗲𝗮𝘃𝗲 (rời khỏi/ ra khỏi) nhà. 𝗣𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 (Phụ huynh, cha mẹ) 𝗮𝗳𝗿𝗮𝗶𝗱 (lo ngại) khi để con em họ đến trường và 𝗸𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗴𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻 (nhà trẻ).” Một 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 (người dân địa phương) cho hay: “Tôi sống ở đây từ năm 1993, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều gấu bắc cực như vậy.”
 
Hiện tại, 𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗯𝗲𝗮𝗿𝘀 (những chú gấu Bắc Cực này) đang tiến vào thị trấn để 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 (tìm kiếm) thức ăn. 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝘀 (Các chuyên gia) cho rằng 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 (sự thay đổi khí hậu) là một trong những lý do giải thích cho việc này. Do 𝗶𝗰𝗲 (băng) 𝗺𝗲𝗹𝘁𝗶𝗻𝗴 (tan) nhiều hơn nên gấu di chuyển đế 𝗮𝗿𝗲𝗮𝘀 (khu vực) mới để 𝗳𝗶𝗻𝗱 (tìm kiếm) thức ăn. Chúng có thể 𝘀𝗺𝗲𝗹𝗹 (ngửi thấy) mùi thức ăn trong 𝗯𝗶𝗻𝘀 (những thùng rác) bên người nhà dân. Ban lãnh đạo thị trấn đã xin 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 (lệnh) 𝗸𝗶𝗹𝗹 (giết ) 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝘀 (các con vật) này để 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲 (giảm) 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 (sự nguy hiểm). Tuy nhiên, 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 (cục môi trường đã) 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲𝗱 (từ chối) 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁 lời đề nghị này. Gấu bắc cực là 𝘃𝘂𝗹𝗻𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀 (loài động vật sắp tuyệt chủng). 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗙𝘂𝗻𝗱 (Quỹ bảo vệ động vật hoang dã) thế giới cho rằng chúng 𝗶𝗻 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 (đang lâm nguy, gặp nguy hiểm) vì 𝗹𝗼𝘀𝘀 (sự mất) 𝗶𝗰𝗲 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁 (môi trường sống trên băng) 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗿𝗼𝗺 (gây ra do) 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 (việc thay đổi khi hậu).
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗣𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗯𝗲𝗮𝗿 ở 𝘁𝗼𝘄𝗻 Belushya Guba của nước 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮𝗻 đã làm người dân 𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴. Ít nhất 52 con gấu được nhìn thấy khi đang 𝘄𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱. Đây là 1 thị trấn tọa lạc/ nằm trên 1 𝗶𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱 ở 𝗔𝗿𝗰𝘁𝗶𝗰 𝗢𝗰𝗲𝗮𝗻. 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 trở nên 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼𝘂𝘀 bởi lẽ những con gấu này đã xông vào nhà dân và các văn phòng làm việc để 𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝗱 người. 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝘀 đã 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗱 lệnh 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 về gấu bắc cực. Họ nói: “Người dân đã 𝘀𝗰𝗮𝗿𝗲𝗱. Họ 𝗳𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝗲𝗻𝗲𝗱 khi phải 𝗹𝗲𝗮𝘃𝗲 nhà. 𝗣𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗳𝗿𝗮𝗶𝗱 khi để con em họ đến trường và 𝗸𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿𝗴𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻.” Một 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 cho hay: “Tôi sống ở đây từ năm 1993, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều gấu bắc cực như vậy.”
 
Hiện tại, 𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗯𝗲𝗮𝗿𝘀 đang tiến vào thị trấn để 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗼𝗿 thức ăn. 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝘀 cho rằng 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 là một trong những lý do giải thích cho việc này. Do 𝗶𝗰𝗲 𝗺𝗲𝗹𝘁𝗶𝗻𝗴 nhiều hơn nên gấu di chuyển đế 𝗮𝗿𝗲𝗮𝘀 mới để 𝗳𝗶𝗻𝗱 thức ăn. Chúng có thể 𝘀𝗺𝗲𝗹𝗹 mùi thức ăn trong 𝗯𝗶𝗻𝘀 bên người nhà dân. Ban lãnh đạo thị trấn đã xin 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗸𝗶𝗹𝗹 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝘀 này để 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿. Tuy nhiên, 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲𝗱 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁 lời đề nghị này. Gấu bắc cực là 𝘃𝘂𝗹𝗻𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀. 𝗪𝗶𝗹𝗱𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗙𝘂𝗻𝗱 thế giới cho rằng chúng 𝗶𝗻 𝗱𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 vì 𝗹𝗼𝘀𝘀 𝗶𝗰𝗲 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Polar bears in the Russian town of Belushya Guba are scaring people. At least 52 bears have been seen wandering around. The town is on an island in the Arctic Ocean. The situation is serious because the bears have chased people into homes and offices. Local officials declared a “polar bear emergency”. One said: “The people are scared. They are frightened to leave homes…. Parents are afraid to let their children go to school or kindergarten.” A local person said: “I have been here since 1983, but there have never been so many polar bears.”
 
The polar bears are walking into towns looking for food. Experts say climate change is one reason for this. More sea ice is melting, so the bears are moving into new areas to find food. They can smell the food in bins outside people’s homes. The town asked for permission to kill the animals to reduce the danger. However, Russia’s environmental agency refused this request. Polar bears are a vulnerable species. The World Wildlife Fund says they are in danger because of the “loss of their sea ice habitat resulting from climate change”.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
13

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận