Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 108

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 108

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗟𝗜𝗢𝗡 VÀ 𝗚𝗡𝗔𝗧 (Sư tử và muỗi)
 
“𝗔𝘄𝗮𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘆𝗼𝘂 (cút đi/ ra chỗ khác), 𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝘁 (đồ côn trùng ghê tởm)! “một con sư tử 𝗮𝗻𝗴𝗿𝗶𝗹𝘆 (giận dữ) nói với một con muỗi đang 𝗯𝘂𝘇𝘇𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 (bay vo ve quanh) 𝗵𝗲𝗮𝗱 (đầu) nó. Nhưng con muỗi không hề cảm thấy nao núng.
 
“Ông nghĩ rằng tôi be 𝗮𝗳𝗿𝗮𝗶𝗱 𝗼𝗳 (sợ) ông vì họ gọi ông là 𝗸𝗶𝗻𝗴 (vua) à?” con muỗi nói 𝘀𝗽𝗶𝘁𝗲𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 (một cách hằn học) với Sư Tử
 
𝗧𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 (Ngay sau đó), con muỗi 𝗳𝗹𝗲𝘄 (bay) về phía Sư tử và 𝘀𝘁𝘂𝗻𝗴 (châm, chích, đốt) 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗽𝗹𝘆 (mạnh) vào 𝗻𝗼𝘀𝗲 (mũi) sư tử. 𝗠𝗮𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗿𝗮𝗴𝗲 (Tức giận, nổi trận lôi đình), Sư tử 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗸 𝗳𝗶𝗲𝗿𝗰𝗲𝗹𝘆 (đập thật mạnh) vào Muỗi, nhưng chỉ 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝗲𝗱𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 (thành công trong việc xé mình) bằng 𝗰𝗹𝗮𝘄𝘀 (móng vuốt) (=> có nghĩa là trúng ngay vào mặt sư tử). Cứ thế, Muỗi chích/ cắn Sư tử nhiều lần, trong khi con vật đang 𝗿𝗼𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝗯𝗹𝘆 (gầm thét một cách khủng khiếp). 𝗔𝘁 𝗹𝗮𝘀𝘁 (Cuối cùng), 𝘄𝗼𝗿𝗻 𝗼𝘂𝘁 (mệt mỏi, kiệt sức) với 𝗿𝗮𝗴𝗲 (cơn thịnh nộ) và 𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 with 𝘄𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀 (đầy vết thương ) mà 𝘁𝗲𝗲𝘁𝗵 and 𝗰𝗹𝗮𝘄𝘀 (răng và móng vuốt) của chính nó đã gây ra cho mình, Sư tử đã 𝗴𝗮𝘃𝗲 𝘂𝗽 the 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁 ( từ bỏ cuộc chiến/ chịu thua/ đầu hàng).
 
Muỗi 𝗯𝘂𝘇𝘇𝗲𝗱 𝗮𝘄𝗮𝘆 (bay đi) để khoe với cả thế giới về 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 (chiến thắng) của mình, nhưng lại bay 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁 ( thẳng) vào một 𝘀𝗽𝗶𝗱𝗲𝗿’𝘀 𝘄𝗲𝗯 (mạng nhện) . Và ở đó, kẻ đã 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 (đánh bại) 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗯𝗲𝗮𝘀𝘁𝘀 (Vua muôn thú/ Chúa tể sơn lâm) đã đi đến một 𝗺𝗶𝘀𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗻𝗱 (kết cục khốn khổ/ thảm hại) là 𝗽𝗿𝗲𝘆 (con mồi) của một 𝘀𝗽𝗶𝗱𝗲𝗿 (con nhện) nhỏ.
 
Bài học Đạo đức:
𝗘𝗻𝗲𝗺𝗶𝗲𝘀 (kẻ thù) nhỏ bé nhất của chúng ta thường là thứ 𝗳𝗲𝗮𝗿𝗲𝗱 (đáng sợ) nhất.
Đừng 𝗣𝗿𝗶𝗱𝗲 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 (ngủ quên trên sự chiến thắng/ thành công) mà đánh mất sự cảnh giác của mình.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗟𝗜𝗢𝗡 VÀ 𝗚𝗡𝗔𝗧
 
“𝗔𝘄𝗮𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘆𝗼𝘂, 𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝘁! “một con sư tử 𝗮𝗻𝗴𝗿𝗶𝗹𝘆 nói với một con muỗi đang 𝗯𝘂𝘇𝘇𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗵𝗲𝗮𝗱 nó. Nhưng con muỗi không hề cảm thấy nao núng.
 
“Ông nghĩ rằng tôi be 𝗮𝗳𝗿𝗮𝗶𝗱 𝗼𝗳 ông vì họ gọi ông là 𝗸𝗶𝗻𝗴 à?” con muỗi nói 𝘀𝗽𝗶𝘁𝗲𝗳𝘂𝗹𝗹𝘆 với Sư Tử
 
𝗧𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁, con muỗi 𝗳𝗹𝗲𝘄 về phía Sư tử và 𝘀𝘁𝘂𝗻𝗴 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗽𝗹𝘆 vào 𝗻𝗼𝘀𝗲 sư tử. 𝗠𝗮𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗿𝗮𝗴𝗲, Sư tử 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗸 𝗳𝗶𝗲𝗿𝗰𝗲𝗹𝘆 vào Muỗi, nhưng chỉ 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝗲𝗱𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 bằng 𝗰𝗹𝗮𝘄𝘀. Cứ thế, Muỗi chích/ cắn Sư tử nhiều lần, trong khi con vật đang 𝗿𝗼𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝗯𝗹𝘆. 𝗔𝘁 𝗹𝗮𝘀𝘁, 𝘄𝗼𝗿𝗻 𝗼𝘂𝘁 với 𝗿𝗮𝗴𝗲 và 𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 with 𝘄𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀 mà 𝘁𝗲𝗲𝘁𝗵 and 𝗰𝗹𝗮𝘄𝘀 của chính nó đã gây ra cho mình, Sư tử đã 𝗴𝗮𝘃𝗲 𝘂𝗽 the 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁.
 
Muỗi 𝗯𝘂𝘇𝘇𝗲𝗱 𝗮𝘄𝗮𝘆 để khoe với cả thế giới về 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 của mình, nhưng lại bay 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁 vào một 𝘀𝗽𝗶𝗱𝗲𝗿’𝘀 𝘄𝗲𝗯. Và ở đó, kẻ đã 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗯𝗲𝗮𝘀𝘁𝘀 đã đi đến một 𝗺𝗶𝘀𝗲𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗻𝗱 là 𝗽𝗿𝗲𝘆 của một 𝘀𝗽𝗶𝗱𝗲𝗿 nhỏ.
 
Bài học Đạo đức:
𝗘𝗻𝗲𝗺𝗶𝗲𝘀 nhỏ bé nhất của chúng ta thường là thứ 𝗳𝗲𝗮𝗿𝗲𝗱 nhất.
Đừng 𝗣𝗿𝗶𝗱𝗲 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 mà đánh mất sự cảnh giác của mình.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
THE LION AND THE GNAT
 
“Away with you, vile insect!” said a Lion angrily to a Gnat that was buzzing around his head. But the Gnat was not in the least disturbed.
 
“Do you think,” he said spitefully to the Lion, “that I am afraid of you because they call you king?”
 
The next instant he flew at the Lion and stung him sharply on the nose. Mad with rage, the Lion struck fiercely at the Gnat, but only succeeded in tearing himself with his claws. Again and again the Gnat stung the Lion, who now was roaring terribly. At last, worn out with rage and covered with wounds that his own teeth and claws had made, the Lion gave up the fight.
 
The Gnat buzzed away to tell the whole world about his victory, but instead he flew straight into a spider’s web. And there, he who had defeated the King of beasts came to a miserable end, the prey of a little spider.
 
Moral
The least of our enemies is often the most to be feared.
Pride over a success should not throw us off our guard.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận