Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 03

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 03

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen

🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}

𝗙𝗿𝗼𝗺 (từ): Ellen Alves

𝗧𝗼 (đến): Andrew Ruzinski

CC: Huyn Shik Nam

𝗦𝘂𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁 (tiêu đề): 𝗦𝘂𝗯𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲 (thay thế) cho Clara Cunha.

Date: March 23

Hello ngài Ruzinski,

Tôi sẽ cần ông giúp đỡ cho 𝘁𝗲𝗮𝗺 (nhóm) chúng tôi trong 2 𝘄𝗲𝗲𝗸𝘀 (tuần) tới. chúng tôi 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝗲 (giải quyết) vấn đề 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 (tài chính) của 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 (của hàng) Gartera, và với Carla Cunha về việc 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝘃𝗲 (nghỉ bệnh), nhóm chúng tôi đang 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗲 (đấu tranh, cố gắng) để 𝗺𝗲𝗲𝘁 𝗱𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 (đáp ứng kịp hạn chót). 𝗧𝗼 𝗯𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 (cụ thể), tôi muốn ông 𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵 (hoàn thành) 𝘄𝗼𝗿𝗸 (công việc) của Carla. Cô ấy đã 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱 (bắt đầu) chuẩn bị 𝘆𝗲𝗮𝗿 – 𝗲𝗻𝗱 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (tài liệu tài chính cuối năm) cho Gartera, 𝗯𝘂𝘁 (nhưng) chúng cần được 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 (xác minh).

Tôi đã 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 (thông báo) cho 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 (trưởng nhóm) của ông. Huyn Shik đã 𝗮𝗴𝗿𝗲𝗲𝗱 (đồng ý) cho tôi 𝗯𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 (mượn) ông một vài ngày.

𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 (phần mềm) lưu trữ 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝘆 (danh sách hàng hóa tồn kho) và 𝗽𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀 (sơ đồ, biếu đồ) 𝗳𝗹𝗼𝘄 (dòng) 𝗰𝗮𝘀𝗵 (tiền) của Gartera khác với 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 (chương trình) mà ông 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿 𝘄𝗶𝘁𝗵 (quen thuộc, biết rõ). Tôi sẽ rất 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆 (vui) khi được gặp ông để 𝘀𝗵𝗼𝘄 (chỉ) ông cách 𝘂𝘀𝗲 (sử dụng) 𝘀𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 (phần mềm) này để ông có thể 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝘀𝗵 (hoàn thành) những 𝘁𝗮𝘀𝗸𝘀 (nhiệm vụ, công việc) đó.

𝗕𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝘀𝗵𝗲𝘀 (Trân trọng),

Ellen Alves

🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}

𝗙𝗿𝗼𝗺: Ellen Alves

𝗧𝗼: Andrew Ruzinski

CC: Huyn Shik Nam

𝗦𝘂𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁: 𝗦𝘂𝗯𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲 cho Clara Cunha.

Date: March 23

Hello ngài Ruzinski,

Tôi sẽ cần ông giúp đỡ cho 𝘁𝗲𝗮𝗺 chúng tôi trong 2 𝘄𝗲𝗲𝗸𝘀 tới. chúng tôi 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗹𝗲 vấn đề 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 của 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲 của Gartera, và với Carla Cunha về việc 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝘃𝗲, nhóm chúng tôi đang 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗲 để 𝗺𝗲𝗲𝘁 𝗱𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀. 𝗧𝗼 𝗯𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰, tôi muốn ông 𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵 𝘄𝗼𝗿𝗸 của Carla. Cô ấy đã 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱 chuẩn bị 𝘆𝗲𝗮𝗿 – 𝗲𝗻𝗱 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 cho Gartera, 𝗯𝘂𝘁 chúng cần được 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱.

Tôi đã 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 cho 𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 của ông. Huyn Shik đã 𝗮𝗴𝗿𝗲𝗲𝗱 cho tôi 𝗯𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 ông một vài ngày.

𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 lưu trữ 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝘆 và 𝗰𝗮𝘀𝗵 𝗳𝗹𝗼𝘄 𝗽𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀 của Gartera khác với 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 mà ông 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿 𝘄𝗶𝘁𝗵. Tôi sẽ rất 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆 khi được gặp ông để 𝘀𝗵𝗼𝘄 ông cách 𝘂𝘀𝗲 𝘀𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 này để ông có thể 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝘀𝗵 những 𝘁𝗮𝘀𝗸𝘀 đó.

𝗕𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝘀𝗵𝗲𝘀,

Ellen Alves

🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}

From: Ellen Alves
To: Andrew Ruzinski
CC: Huyn Shik Nam
Subject: Substitute for Clara Cunha.
Date: March 23
Hello Mr. Ruzinski,
I’ll need you help on our team for the next two weeks. We handle Gartera stores’ finances, and with Carla Cunha on medical leave, the team is struggling to meet deadlines. To be specific, I would like you to finish Carla’s work. She started preparing year – end financial documents for Gartera, but they need to be verified.
I have notified your team leader. Huyn Shik, who has agreed to let me borrow you for a few days.
Gartera’s software for recording inventory and cash flow patterns differs from the program you are familiar with. I would be happy to meet you to show you how to use the software to accomplish those tasks.
Best regards,
Ellen Alves.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận