Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 02

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 02

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen

🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}

Tất cả 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 (cư dân) 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘀 (khu chung cư) Ketron Green được 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲𝗱 (mời) để 𝗴𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 (tập trung) ở phòng 102 trong 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 (tòa nhà) 𝗺𝗮𝗶𝗻 (chính) vào ngày 26 tháng 3 lúc 7 giờ 𝗽.𝗺 (tối) để 𝗱𝗶𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 (thảo luận, trao đổi) 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 (đặc biệt) về một 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 (dự án) 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (xây dựng) 𝘂𝗽𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 (sắp tới).

𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗼𝗳 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 (Hội đồng quản trị) của 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅 (khu phức hơp) này 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 (gần đây) đã 𝘃𝗼𝘁𝗲𝗱 (bỏ phiếu) để 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘃𝗲 (loại bỏ) 𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿𝗳𝗮𝗹𝗹 (thác nước) 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 (nhân tạo) gần 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 (lối vào) phía 𝘄𝗲𝘀𝘁 (tây) với 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 (mục đích) giảm 𝘂𝘀𝗮𝗴𝗲 (việc sử dụng) nước 𝘂𝗻𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝘆 (không cần thiết). Sau khi 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 (xem xét, cân nhắc) một vài 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (lựa chọn), Hội đồng quản trị đã 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲𝗱 (quyết định) rằng một 𝘀𝗰𝘂𝗹𝗽𝘁𝘂𝗿𝗲 (tác phẩm/bức tượng điêu khắc) của một 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 (nhân vật) 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 (quan trọng) sẽ làm cho không gian 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁 (trống) này trở nên 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 (hấp dẫn, thu hút). Điều này còn có 𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 (ưu điểm) về 𝗰𝗼𝘀𝘁 (chi phí) 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 (bảo trì) 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱𝗮𝗯𝗹𝗲 (phải chăng, hợp lý) trong 𝗹𝗼𝗻𝗴-𝘁𝗲𝗿𝗺 (dài hạn).

𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 (do đó, vì vậy), 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 (mục đích) của 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 (cuộc thảo luận) 𝗶𝗻-𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 (trực tiếp) này là để 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘂𝗽 𝘄𝗶𝘁𝗵 (đưa ra) một 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁𝗹𝗶𝘀𝘁 (danh sách rút gọn) những 𝘀𝘂𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁 (chủ đề) 𝘀𝗰𝘂𝗹𝗽𝘁𝘂𝗿𝗲 (điêu khắc) để từ đó tất cả 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 (cư dân) 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅 (khu phức hợp) có thể lựa chọn. Chúng tôi 𝘂𝗿𝗴𝗲 (thúc giục) những 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗲𝘀 (người tham dự) hãy 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 (nghiên cứu) 𝗶𝗻 𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 (trước) những 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 (ứng viên) 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 (tiềm năng) và hãy 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗲 (chuẩn bị) những 𝗮𝗿𝗴𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 (những lập luận, lý do) 𝗯𝗿𝗶𝗲𝗳 (ngắn gọn) tại sao bạn 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿 (ủng hộ họ).

🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}

Tất cả 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘀 Ketron Green được 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲𝗱 để 𝗴𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 ở phòng 102 trong 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗶𝗻 vào ngày 26 tháng 3 lúc 7 giờ 𝗽.𝗺 để 𝗱𝗶𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 về một 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘂𝗽𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴.

𝗕𝗼𝗮𝗿𝗱 𝗼𝗳 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 của 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅 này 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 đã 𝘃𝗼𝘁𝗲𝗱 để 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘃𝗲 𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿𝗳𝗮𝗹𝗹 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 gần 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 phía 𝘄𝗲𝘀𝘁 với 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 giảm 𝘂𝘀𝗮𝗴𝗲 nước 𝘂𝗻𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝘆. Sau khi 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 một vài 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀, Hội đồng quản trị đã 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗲𝗱 rằng một 𝘀𝗰𝘂𝗹𝗽𝘁𝘂𝗿𝗲 của một 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 sẽ làm cho không gian 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁 này trở nên 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲. Điều này còn có 𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 về 𝗰𝗼𝘀𝘁 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗳𝗳𝗼𝗿𝗱𝗮𝗯𝗹𝗲 trong 𝗹𝗼𝗻𝗴-𝘁𝗲𝗿𝗺.

𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲, 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 của 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻-𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 này là để 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘂𝗽 𝘄𝗶𝘁𝗵 một 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁𝗹𝗶𝘀𝘁 những 𝘀𝘂𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁 𝘀𝗰𝘂𝗹𝗽𝘁𝘂𝗿𝗲 để từ đó tất cả 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 khu 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅 này có thể lựa chọn. Chúng tôi 𝘂𝗿𝗴𝗲 những 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗲𝘀 hãy 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝗶𝗻 𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 những 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 và hãy 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗲 những 𝗮𝗿𝗴𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗯𝗿𝗶𝗲𝗳 tại sao bạn 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿.

🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}

All Ketron Green Condos residents are invited to gather in room 102 of the main building on March 26 at 7 P.M. for a special discussion on an upcoming construction project.

The complex’s board of directors recently voted to remove the artificial waterfall near the west entrance for the purpose of reducing unnecessary water usage. After considering several options, the board decided that a sculpture of an important figure would be an attractive use of the vacant space. This also has the advantage of affordable long-term maintenance costs.

The purpose of the in-person discussion, therefore, is to come up with a shortlist of sculpture subjects that all complex residents will later be able to choose from. We urge attendees to research potential candidates in advance and prepare brief arguments in their favor.

———————————

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
14

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận