Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 04

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 04

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen

🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}

𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗟𝗶𝗳𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 (quản lý ký túc xá)

Đại học Carroway – Pittsburgh, Pennsylvania

𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 (Ban) 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗟𝗶𝗳𝗲 (Ký túc xá sinh viên) tại Đại học Carroway đang 𝘀𝗲𝗲𝗸𝗶𝗻𝗴 (tìm kiếm) một 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 (quản lý ký túc xá). 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 (trách nhiệm) chính của quản lí ký túc xá là 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲𝗲𝗶𝗻𝗴 (giám sát) tất cả 𝗮𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝘀 (khía cạnh) đời sống của 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗵𝗮𝗹𝗹𝘀 (khu ký túc xá sinh viên). 𝗢𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (Thỉnh thoảng) sẽ yêu cầu phải làm việc ban đêm và cuối tuần, vì Quản lý KTX phải 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱 𝘁𝗼 (ứng phó) với những 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 (vấn đề) liên quan đến KTX ngay khi chúng 𝗮𝗿𝗶𝘀𝗲 (xảy ra). Thêm vào đó, 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 (vị trí) này 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝘀 (bao gồm) làm việc như là 𝗹𝗶𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 (người liên lạc) cho nhiều 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗲𝘀 (ủy ban) sinh viên, cũng như 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 (thiết kế) và 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 (quản trị) những 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗲𝘆𝘀 (khảo sát) ý kiến để 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀 (đánh giá) 𝘀𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 (sự hài lòng) đối với đời sống ở 𝗰𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 (khu đại học). 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 (ứng cử viên) phải 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀 (sở hữu) 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿’𝘀 𝗱𝗲𝗴𝗿𝗲𝗲 (bằng thạc sĩ) hoặc cao hơn trong 𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱 (lĩnh vực) liên quan đến giáo dục, và đã làm việc trong 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 (môi trường) đại học tối thiểu là năm năm. Để biết thêm 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (thông tin) về vị trí, truy cập www.carroway.edu/hr.

🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}

𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗟𝗶𝗳𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿

Đại học Carroway – Pittsburgh, Pennsylvania

𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗟𝗶𝗳𝗲 tại Đại học Carroway đang 𝘀𝗲𝗲𝗸𝗶𝗻𝗴 một 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿. 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 chính của quản lí ký túc xá là 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲𝗲𝗶𝗻𝗴 tất cả 𝗮𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝘀 đời sống của 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗵𝗮𝗹𝗹𝘀. 𝗢𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 sẽ yêu cầu phải làm việc ban đêm và cuối tuần, vì Quản lý KTX phải 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱 𝘁𝗼 với những 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 liên quan đến KTX ngay khi chúng 𝗮𝗿𝗶𝘀𝗲. Thêm vào đó, 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 này 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝘀 làm việc như là 𝗹𝗶𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 cho nhiều 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗲𝘀 sinh viên, cũng như 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 thiết kế và 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 những 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗲𝘆𝘀 ý kiến để 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀 𝘀𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 đối với đời sống ở 𝗰𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀. 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 phải 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿’𝘀 𝗱𝗲𝗴𝗿𝗲𝗲 hoặc cao hơn trong 𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱 liên quan đến giáo dục, và đã làm việc trong 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 đại học tối thiểu là năm năm. Để biết thêm 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 về vị trí, truy cập www.carroway.edu/hr.

🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}

Carroway University— Pittsburgh, Pennsylvania
The Department of Student Residential Life at Carroway University is seeking a residential life manager (RLM). The RLM’s main responsibility is overseeing all aspects of life in the university’s student residence halls. Occasional night and weekend work will be required, as the RLM must respond to residence-hall related problems as soon as they arise. In addition, the position involves serving as a liaison to several student-run committees, as well as designing and administering feedback surveys to assess satisfaction with campus life. Candidates must possess a master’s degree or higher in an education-related field, and have worked in a university setting for a minimum of five years. For more information about the position, visit www.carroway.edu/hr.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
11

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận