Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 96

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 96

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
Một 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 (nghiên cứu) đã 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱 (phát hiện) ra rằng 𝗽𝗼𝗹𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 (ô nhiễm) là 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 (kẻ giết người) lớn nhất thế giới. Nó 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝗱 (đã gây) ra một trong sáu 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵𝘀 (cái chết) trong năm 2015. Nó chiếm16 phần trăm trong tất cả các 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵𝘀 (trường hợp tử vong toàn cầu). Hầu hết những 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵𝘀 (cái chết) này là do 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗮𝘀𝗲𝘀 (các bệnh) như 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗮𝘀𝗲 (bệnh tim), 𝗹𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗿 (ung thư phổi) và 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗸𝗲 (đột quỵ). 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 (Nghiên cứu) này được đăng trên 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹 (tạp chí y khoa) ‘The Lancet’. 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 (Các nhà nghiên cứu) cho biết khoảng 92% số ca tử vong 𝗽𝗼𝗹𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻- 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗲𝗱 (liên quan đến ô nhiễm) là ở 𝗽𝗼𝗼𝗿𝗲𝗿 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀 (các nước nghèo), 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆 (đặc biệt) là các nước có 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 (sự phát triển về kinh tế) nhiều, như Ấn Độ và Trung Quốc. Bangladesh và Somalia là những quốc gia 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 (bị ảnh hưởng) nặng nề nhất. Brunei và Thụy Điển có số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm thấp nhất.
 
Một nhà nghiên cứu cho biết: “𝗣𝗼𝗹𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗽𝗼𝘃𝗲𝗿𝘁𝘆, 𝗽𝗼𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵,(Ô nhiễm, nghèo đói, sức khỏe kém) và 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 (bất bình đẳng xã hội) có 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 (mối liên hệ) 𝗱𝗲𝗲𝗽𝗹𝘆 (sâu sắc)”. Ông 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 (nói thêm): “Ô nhiễm 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗻𝘀 (đe dọa) các 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 (quyền) 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 (cơ bản) của con người, như 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 (quyền) sống”. Ông nói ô nhiễm không khí là kẻ giết người lớn nhất. Nó 𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗼 (đã dẫn đến) 6,5 triệu ca tử vong 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 (sớm). Kẻ giết người lớn thứ hai là ô nhiễm nước. Kẻ giết người lớn nhất tiếp theo là ô nhiễm tại 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 (nơi làm việc). Một 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁 (nhà khoa học) cho biết: “Ô nhiễm không khí đang 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 (đạt đến) 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 (điểm) 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 (khủng hoảng)”. Cô cho biết những người bị ô nhiễm 𝗵𝗶𝘁 (tác động) 𝗵𝗮𝗿𝗱𝗲𝘀𝘁 (nặng nhất) là những người bị 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 (vấn đề) về 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 (hô hấp) và 𝗹𝘂𝗻𝗴 (phổi), trẻ em và the 𝗲𝗹𝗱𝗲𝗿𝗹𝘆 (người già).
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
Một 𝘀𝘁𝘂𝗱𝘆 đã 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱 ra rằng 𝗽𝗼𝗹𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 là 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 lớn nhất thế giới. Nó 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝗱 ra một trong sáu 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵𝘀 trong năm 2015. Nó chiếm16 phần trăm trong tất cả các 𝗴𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵𝘀. Hầu hết những 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵𝘀 này là do 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗮𝘀𝗲𝘀 như 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗮𝘀𝗲, 𝗹𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗿 và 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗸𝗲. 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 này được đăng trên 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹 ‘The Lancet’. 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿𝘀 cho biết khoảng 92% số ca tử vong 𝗽𝗼𝗹𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻- 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗲𝗱 là ở 𝗽𝗼𝗼𝗿𝗲𝗿 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀, 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆 là các nước có 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 nhiều, như Ấn Độ và Trung Quốc. Bangladesh và Somalia là những quốc gia 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 nặng nề nhất. Brunei và Thụy Điển có số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm thấp nhất.
 
Một nhà nghiên cứu cho biết: “𝗣𝗼𝗹𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗽𝗼𝘃𝗲𝗿𝘁𝘆, 𝗽𝗼𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵, và 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 có 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝗱𝗲𝗲𝗽𝗹𝘆”. Ông 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱: “Ô nhiễm 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗻𝘀 các 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 của con người, như 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 sống”. Ông nói ô nhiễm không khí là kẻ giết người lớn nhất. Nó 𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗼 6,5 triệu ca tử vong 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲. Kẻ giết người lớn thứ hai là ô nhiễm nước. Kẻ giết người lớn nhất tiếp theo là ô nhiễm tại 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲. Một 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁 cho biết: “Ô nhiễm không khí đang 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀”. Cô cho biết những người bị ô nhiễm 𝗵𝗶𝘁 𝗵𝗮𝗿𝗱𝗲𝘀𝘁 là những người bị 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘀 về 𝗯𝗿𝗲𝗮𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 và 𝗹𝘂𝗻𝗴, trẻ em và the 𝗲𝗹𝗱𝗲𝗿𝗹𝘆.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
A study has found that pollution is the world’s biggest killer. It caused one in six deaths in 2015. This was 16 per cent of all global deaths. Most of these deaths were from diseases like heart disease, lung cancer and stroke. The study is in the medical journal ‘The Lancet’. Researchers said about 92 per cent of pollution-related deaths were in poorer countries, especially countries with a lot of economic development, like India and China. Bangladesh and Somalia were the worst affected countries. Brunei and Sweden had the lowest numbers of pollution-related deaths.
 
A researcher said: “Pollution, poverty, poor health, and social injustice are deeply linked.” He added: “Pollution threatens fundamental human rights, such as the right to life.” He said air pollution was the biggest killer. It led to 6.5 million premature deaths. The second biggest killer was water pollution. The next largest killer was pollution in the workplace. A scientist said: “Air pollution is reaching crisis point.” She said the people who pollution hit the hardest are those with breathing and lung problems, children and the elderly.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận