Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 78

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 78

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗣𝗼𝗼𝗿 𝗽𝗼𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗵𝗮𝗿𝘃𝗲𝘁 (Vụ mùa khoai tây kém) của châu Âu vào mùa hè này 𝗺𝗲𝗮𝗻 (có nghĩa là) sản phẩm 𝗙𝗿𝗲𝗻𝗰𝗵 𝗳𝗿𝗶𝗲𝘀 (khoai tây miếng chiên giòn) sẽ bị ngắn hơn 3cm so với miếng khoai tây chiên thông thường. 𝗛𝗮𝗿𝘃𝗲𝘁 (Vụ mùa) kém là do những tháng hè nắng nóng. Bên châu Âu có 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 (nhiệt độ kỷ lục). 𝗛𝗲𝗮𝘁𝘄𝗮𝘃𝗲 (Đợt nóng) này đã 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝗱 (gây ra) tình trạng 𝗹𝗮𝗰𝗸 (không có, thiếu) mưa, vì vậy những người 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 (nông dân) đã 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗱 (sản xuất) ra sản lượng khoai tây ít hơn 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 (mức thông thường). Một 𝘀𝗽𝗼𝗸𝗲𝘀𝗺𝗮𝗻 (phát ngôn viên) đến từ 𝗴𝗿𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀’ 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (Hiệp hội những người trồng) khoai tây ở Bỉ đã nói rằng nông dân đã 𝗴𝗿𝗲𝘄 (trồng) khoai tây với số lượng ít hơn 25% vào mùa hè năm nay. Điều này dẫn đến việc 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 (tăng) 𝗽𝗿𝗶𝗰𝗲𝘀 (giá) thành khoai tây và làm cho kích thước 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 (trung bình, chuẩn mực) của khoai tây cũng nhỏ hơn. Những củ khoai tây nhỏ hơn sẽ làm cho khoai tây chiên giòn có kích thước ngắn hơn.
 
𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 (Sự thiếu hụt) khoai tây là một 𝗯𝗶𝗴 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 (đề tài tranh cãi lớn) ở Bỉ. Đồ chiên là 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝗵 (món ăn quốc gia) ở đó. Đất nước có hơn 5000 cửa hàng 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲 𝗶𝗻 (chuyên bán) những đồ chiên. Người Bỉ rất yêu thích đồ chiên. Có một 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗴𝗻 (chiến dịch) để 𝗿𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲 (thay đổi tên) của chúng thành “Đồ chiên kiểu Bỉ” bởi vì người Bỉ cho rằng phương pháp chiên được 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 (phát minh) ở Bỉ. Bỉ là một trong những 𝗲𝘅𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 (nước xuất khẩu) đồ chiên 𝗳𝗿𝗼𝘇𝗲𝗻 (đông lạnh) lớn nhất trên thế giới. 𝗦𝗽𝗼𝗸𝗲𝘀𝗺𝗮𝗻 (Người phát ngôn) lý giải tại sao những miếng khoai tây chiên trở nên ngắn hơn. Ông ấy nói rằng “Để có được những miếng khoai tây chiên dài, chúng tôi phải sử dụng những củ khoai tây có đường kính hơn 50mm. Và rồi bạn có được những miếng khoai tây chiên có đường kính từ 8 tới 9 cm. Mùa này, do những củ khoai tây nhỏ hơn nên những miếng khoai tây chiên cũng sẽ ngắn hơn”
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗣𝗼𝗼𝗿 𝗽𝗼𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗵𝗮𝗿𝘃𝗲𝘁 của châu Âu vào mùa hè này 𝗺𝗲𝗮𝗻 sản phẩm 𝗙𝗿𝗲𝗻𝗰𝗵 𝗳𝗿𝗶𝗲𝘀 sẽ bị ngắn hơn 3cm so với miếng khoai tây chiên thông thường. 𝗛𝗮𝗿𝘃𝗲𝘁 kém là do những tháng hè nắng nóng. Bên châu Âu có 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀. 𝗛𝗲𝗮𝘁𝘄𝗮𝘃𝗲 này đã 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲𝗱 tình trạng 𝗹𝗮𝗰𝗸 mưa, vì vậy những người 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 đã 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗱 ra sản lượng khoai tây ít hơn 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹. Một 𝘀𝗽𝗼𝗸𝗲𝘀𝗺𝗮𝗻 đến từ 𝗴𝗿𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀’ 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 khoai tây ở Bỉ đã nói rằng nông dân đã 𝗴𝗿𝗲𝘄 khoai tây với số lượng ít hơn 25% vào mùa hè năm nay. Điều này dẫn đến việc 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗽𝗿𝗶𝗰𝗲𝘀 thành khoai tây và làm cho kích thước 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲 của khoai tây cũng nhỏ hơn. Những củ khoai tây nhỏ hơn sẽ làm cho khoai tây chiên giòn có kích thước ngắn hơn.
 
𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 khoai tây là một 𝗯𝗶𝗴 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 ở Bỉ. Đồ chiên là 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝗵 ở đó. Đất nước có hơn 5000 cửa hàng 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲 𝗶𝗻 những đồ chiên. Người Bỉ rất yêu thích đồ chiên. Có một 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗴𝗻 để 𝗿𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲 của chúng thành “Đồ chiên kiểu Bỉ” bởi vì người Bỉ cho rằng phương pháp chiên được 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 ở Bỉ. Bỉ là một trong những 𝗲𝘅𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 đồ chiên 𝗳𝗿𝗼𝘇𝗲𝗻 lớn nhất trên thế giới. 𝗦𝗽𝗼𝗸𝗲𝘀𝗺𝗮𝗻 lý giải tại sao những miếng khoai tây chiên trở nên ngắn hơn. Ông ấy nói rằng “Để có được những miếng khoai tây chiên dài, chúng tôi phải sử dụng những củ khoai tây có đường kính hơn 50mm. Và rồi bạn có được những miếng khoai tây chiên có đường kính từ 8 tới 9 cm. Mùa này, do những củ khoai tây nhỏ hơn nên những miếng khoai tây chiên cũng sẽ ngắn hơn”
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Europe’s poor potato harvest this summer could mean French fries are three centimeters shorter than usual. The poor harvest is because of the very hot summer. Europe had record temperatures. This heatwave caused a lack of rain, so farmers produced a lot fewer potatoes than normal. A spokesman from a potato growers’ association in Belgium said farmers grew 25 per cent fewer potatoes this summer. This increased potato prices and made the average size of potatoes smaller. Smaller potatoes will mean French fries are shorter.
 
The potato shortage is a big talking point in Belgium. Fries are the national dish there. The country has over 5,000 shops that specialize in fries. Belgians love their fries. There is a campaign to rename them “Belgian fries” because Belgians say the fry was invented in Belgium. Belgium is one of the largest exporters of frozen fries in the world. The spokesman explained why fries would be shorter. He said: “To have long fries, we work with potatoes with a diameter of more than 50mm. Then you get fries of 8 to 9 cm. This time, as the potatoes are smaller, the fries will be shorter.”

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận