Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 114

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 114

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸𝗲𝗿𝘀 (những người suy nghĩ tích cực) sống lâu hơn 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸𝗲𝗿𝘀 (những người suy nghĩ tiêu cực). Đây là kết quả 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗲𝘀 (theo như những cuộc nghiên cứu) từ trường đại học Boston. Những nhà nghiên cứu 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱 (nhận thấy) rằng 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 (những người lạc quan) (những người suy nghĩ tích cực) 𝘄𝗲𝗿𝗲 more 𝗹𝗶𝗸𝗲𝗹𝘆 𝘁𝗼 (có thể, có khả năng) sống đến tuổi 85. 𝗣𝗲𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 (những người bi quan) (những người suy nghĩ tiêu cực) có khuynh hướng sống ít hơn số tuổi 85 thì khoảng 11-15 phần trăm. Các nhà nghiên cứu nói rằng 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 (những người lạc quan) (những người suy nghĩ tích cực) 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 (kiểm soát) 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀 (áp lực) tốt hơn 𝗽𝗲𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 (những người bi quan) (những người suy nghĩ tiêu cực).
 
Mọi người đã 𝗮𝗻𝘀𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱 (trả lời) 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 (những câu hỏi) về 𝗱𝗶𝗲𝘁𝘀 (các chế độ ăn) của họ, 𝗲𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲 (tập thể dục), 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗹𝘀 (mức độ) của 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝗺 (sự lạc quan), và có bao nhiêu lượng 𝘀𝗺𝗼𝗸𝗲𝗱 (thuốc lá) và 𝗱𝗿𝗮𝗻𝗸 (bia rượu) họ sử dụng. The 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗲𝘆𝘀 (các cuộc khảo sát) đó đã 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝗱 (tương thích) với mức độ của sức khỏe. Một nữ 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿 (giáo sư) đã nói rằng 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 (việc nâng cao) các mức độ của 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝗺 (sự lạc quan) có thể giúp con người sống lâu hơn. 𝗔𝗱𝘃𝗶𝗰𝗲 (lời khuyên) của cô ấy dành cho 𝗽𝗲𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 (những người bi quan) để sống lâu hơn là “hãy 𝗶𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲 (tưởng tượng) một tương lai mà mọi thứ sẽ 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲𝗱 𝗼𝘂𝘁 (trở nên) tốt đẹp”. Cô ấy đã khuyên bảo mọi người hãy trở nên 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰 (lạc quan) hơn. Cô ấy đã nói, chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn khi 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗼𝗻 (xét, nhìn vào) 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘀𝗶𝗱𝗲 (mặt/ khía cạnh lạc quan) của cuộc sống.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸𝗲𝗿𝘀 sống lâu hơn 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸𝗲𝗿𝘀. Đây là kết quả 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗲𝘀 từ trường đại học Boston. Những nhà nghiên cứu 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱 rằng 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 𝘄𝗲𝗿𝗲 more 𝗹𝗶𝗸𝗲𝗹𝘆 𝘁𝗼 sống đến tuổi 85. 𝗣𝗲𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 có khuynh hướng sống ít hơn số tuổi 85 thì khoảng 11-15 phần trăm. Các nhà nghiên cứu nói rằng 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀𝘀 tốt hơn 𝗽𝗲𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 .
 
Mọi người đã 𝗮𝗻𝘀𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 về 𝗱𝗶𝗲𝘁𝘀 của họ, 𝗲𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲, 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗹𝘀 của 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝗺, và có bao nhiêu lượng 𝘀𝗺𝗼𝗸𝗲𝗱 và 𝗱𝗿𝗮𝗻𝗸 họ sử dụng. The 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗲𝘆𝘀 đó đã 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝗱 với mức độ của sức khỏe. Một nữ 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿 đã nói rằng 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 các mức độ của 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝗺 có thể giúp con người sống lâu hơn. 𝗔𝗱𝘃𝗶𝗰𝗲 của cô ấy dành cho 𝗽𝗲𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝘀 để sống lâu hơn là “hãy 𝗶𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲 một tương lai mà mọi thứ sẽ 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲𝗱 𝗼𝘂𝘁 tốt đẹp”. Cô ấy đã khuyên bảo mọi người hãy trở nên 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰 hơn. Cô ấy đã nói, chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn khi 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘀𝗶𝗱𝗲 của cuộc sống.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH}
 
Positive thinkers live longer than negative thinkers. This is according to studies from Boston University. Researchers found that optimists (people who think positively) were more likely to live to 85. Pessimists (people who think negatively) were 11-15 per cent less likely to be 85. Researchers say optimists (positive thinkers) manage stress better than pessimists (negative thinkers).
 
People answered questions about their diets, exercise, levels of optimism, and how much they smoked and drank. The surveys matched this with levels of health. A professor said raising levels of optimism may help people to live longer. Her advice for pessimists to live longer was to, “imagine a future in which everything has turned out well”. She asked people to be more optimistic. She said it was healthier to look on the bright side of life.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận