Trang chủ » Từ vựng kiểu chèn » Học từ vựng kiểu chèn – Bài 104

Học từ vựng kiểu chèn – Bài 104

được viết bởi Thầy Giảng - Cô Mai

Chỉ mất 5 phút đọc bài dưới đây nhưng các em sẽ biết thêm ít nhất 20 từ vựng mới.

Không cần quá nhiều nỗ lực. Việc các em cần làm là hoàn thành đủ 3 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Các em đã sẵn sàng rồi phải không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

tu vung kieu chen
🔰BƯỚC 1: {HỌC TỪ VỰNG KIỂU CHÈN}
 
𝗘𝗴𝘆𝗽𝘁 (Ai Cập) đã mở hai 𝗽𝘆𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝘀 (kim tự tháp) lâu đời nhất. 𝗣𝘆𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝘀 (các kim tự tháp) này là ở Dahshur, phía nam của Cairo- 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 (thủ đô) của Ai Cập. Chúng được mở cho 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 (cộng đồng) lần đầu tiên kể từ năm 1965. 𝗛𝘂𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝘀 𝗼𝗳 (hàng trăm) người đã 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗲𝗱 (chờ đợi) ngoài Bent Pyramid tại 𝗼𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝘆 (nghi lễ khai trương). The Bent Pyramid đã được xây dựng cách đây 4600 năm cho pharaoh Sneferu. Nó 𝗵𝗶𝗴𝗵 (cao) 101 mét. 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗲𝗿𝘀 (những người xây dựng) đã sử dụng 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 (các kĩ thuật mới) để 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱 (xây) nên nó. Kim tự tháp này là một 𝘀𝘁𝗲𝗽 (bước đi) quan trọng về cách con người đã xây những kim tự tháp như thế nào. Có một “kim tự tháp bên hông/ bên cạnh” cao 18 mét nằm kế bên Bent Pyramid. Nó đã được xây cho 𝘄𝗶𝗳𝗲 (vợ) 𝗞𝗶𝗻𝗴 (vua) Sneferu là Hetepheres.
 
Hai 𝗽𝘆𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝘀 (kim tự tháp) là một phần của 𝗛𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗦𝗶𝘁𝗲 (di sản) văn hóa thế giới UNESCO. 𝗘𝗴𝘆𝗽𝘁 (Ai Cập) hy vọng rằng họ sẽ 𝗯𝗼𝗼𝘀𝘁 (đẩy mạnh) 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺 (ngành công nghiệp du lịch) này. Ai Cập đã là 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (điểm đến) của du khách hàng đầu nhưng một 𝘂𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 (cuộc thức dậy mạnh mẽ) đã 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗱 (thay đổi) vào năm 2011. Nhiều người có 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗶𝘁𝗲𝘀 (những địa điểm cổ) của Ai Cập trên 𝗯𝘂𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗹𝗶𝘀𝘁𝘀 (những danh sách mục tiêu mà họ phải đến được trước khi chết). Ở Bent Pyramid, 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝘀 (những du khách) có thể đi băng qua 𝘁𝘂𝗻𝗻𝗲𝗹 (kênh đào) dài 79 mét đến 2 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲𝗲𝗽 (cái phòng sâu) bên trong. Họ sẽ có thể nhìn thấy 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 (những kho tàng cổ) được phát hiện bên trong kim tự tháp. 𝗘𝗴𝘆𝗽𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘀𝘁𝘀 (những nhà khảo cổ người Ai Cập) cũng đã tìm ra một số 𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 (tảng đá), 𝗰𝗹𝗮𝘆 (đất sét) và 𝘄𝗼𝗼𝗱𝗲𝗻 𝘀𝗮𝗿𝗰𝗼𝗽𝗵𝗮𝗴𝗶 (quan tài gỗ) – 𝗰𝗼𝗳𝗳𝗶𝗻𝘀 (những quan tài) mà con người đã được 𝗯𝘂𝗿𝗶𝗲𝗱 𝗶𝗻 (chôn cất). Một trong số 𝘀𝗮𝗿𝗰𝗼𝗽𝗵𝗮𝗴𝗶 (những quan tài) có 𝗺𝘂𝗺𝗺𝗶𝗲𝘀 (những xác ướp) bên trong chúng.
 
🔰BƯỚC 2: {ĐOÁN NGHĨA}
 
𝗘𝗴𝘆𝗽𝘁 đã mở hai 𝗽𝘆𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝘀 lâu đời nhất. 𝗣𝘆𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝘀 này là ở Dahshur, phía nam của Cairo- 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 của Ai Cập. Chúng được mở cho 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 lần đầu tiên kể từ năm 1965. 𝗛𝘂𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝘀 𝗼𝗳 người đã 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗲𝗱 ngoài Bent Pyramid tại 𝗼𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝘆. The Bent Pyramid đã được xây dựng cách đây 4600 năm cho pharaoh Sneferu. Nó 𝗵𝗶𝗴𝗵 101 mét. 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗲𝗿𝘀 đã sử dụng 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 để 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱 nên nó. Kim tự tháp này là một 𝘀𝘁𝗲𝗽 quan trọng về cách con người đã xây những kim tự tháp như thế nào. Có một “kim tự tháp bên hông/ bên cạnh” cao 18 mét nằm kế bên Bent Pyramid. Nó đã được xây cho 𝘄𝗶𝗳𝗲 𝗞𝗶𝗻𝗴 Sneferu là Hetepheres.
 
Hai 𝗽𝘆𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝘀 là một phần của 𝗛𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗦𝗶𝘁𝗲 văn hóa thế giới UNESCO. 𝗘𝗴𝘆𝗽𝘁 hy vọng rằng họ sẽ 𝗯𝗼𝗼𝘀𝘁 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺 này. Ai Cập đã là 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 của du khách hàng đầu nhưng một 𝘂𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 đã 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗱 vào năm 2011. Nhiều người có 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗶𝘁𝗲𝘀 của Ai Cập trên 𝗯𝘂𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗹𝗶𝘀𝘁𝘀. Ở Bent Pyramid, 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝘀 có thể đi băng qua 𝘁𝘂𝗻𝗻𝗲𝗹 dài 79 mét đến 2 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲𝗲𝗽 bên trong. Họ sẽ có thể nhìn thấy 𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 được phát hiện bên trong kim tự tháp. 𝗘𝗴𝘆𝗽𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘀𝘁𝘀 cũng đã tìm ra một số 𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗹𝗮𝘆 và 𝘄𝗼𝗼𝗱𝗲𝗻 𝘀𝗮𝗿𝗰𝗼𝗽𝗵𝗮𝗴𝗶 – 𝗰𝗼𝗳𝗳𝗶𝗻𝘀 mà con người đã được 𝗯𝘂𝗿𝗶𝗲𝗱 𝗶𝗻. Một trong số 𝘀𝗮𝗿𝗰𝗼𝗽𝗵𝗮𝗴𝗶 có 𝗺𝘂𝗺𝗺𝗶𝗲𝘀 bên trong chúng.
 
🔰BƯỚC 3: {ĐỌC – HIỂU – TỰ DỊCH
 
Egypt has opened two of its oldest pyramids. The pyramids are in Dahshur, south of Egypt’s capital city Cairo. They are open to the public for the first time since 1965. Hundreds of people waited outside the Bent Pyramid at an opening ceremony. The Bent Pyramid was built 4,600 years ago for the Egyptian pharaoh Sneferu. It is 101 meters high. Builders used new techniques to build it. The pyramid was an important step in how people built pyramids. There is an 18-metre high “side pyramid” next to the Bent Pyramid. This was built for King Sneferu’s wife Hetepheres.
 
The two pyramids are part of a UNESCO World Heritage Site. Egypt hopes they will boost its tourism industry. Egypt was a top tourist destination but a 2011 uprising changed this. Many people have Egypt’s ancient sites on their bucket lists. At the Bent Pyramid, tourists can go through a 79-meter tunnel to two chambers deep inside. They will also be able to see ancient treasures found inside the pyramid. Egyptian archaeologists also found some stone, clay and wooden sarcophagi – the coffins people were buried in. Some of these sarcophagi had mummies inside them.

🔰LISTENING:

Sau khi làm xong 3 bước trên, các em có thể luyện nghe theo video bên dưới để improve kỹ năng nghe của mình nhé.

P.S:

Soạn một bài như thế này tốn rất nhiều thời gian.
Những cái Like – Share – Comment của các em là động lực để thầy cô tiếp tục làm thêm những bài viết mới.

1. Hãy bấm LIKE nếu thấy bài viết hữu ích.

2. Hãy COMMENT cảm nhận của các em về bài viết và TAG bạn mình để các bạn cùng đọc.

3. Hãy SHARE công khai bài viết để mọi người có 5 phút hữu ích khi đọc bài này nhé.

0 bình luận
12

Có thể bạn quan tâm

Xin để lại bình luận