TIẾN TRÌNH
ĐĂNG KÝ

Gửi Form thành công

Chúc mừng quý phụ huynh đã gửi Form thành công.

Trung tâm đã nhận được Form đăng ký. Đồng thời, Trung tâm cũng có gửi email xác nhận những thông tin đã nhận được từ Form của quý phụ huynh. Email có thể nằm trong Inbox hoặc thư mục Spam/Junks trong hộp thư của quý phụ huynh.

Quý phụ huynh đang ở giai đoạn này

Trung tâm sẽ gọi điện tư vấn

Trung tâm sẽ gọi điện vào số điện thoại mà quý phụ huynh đã điền vào Form đăng ký tư vấn.

Trung tâm sẽ tư vấn đầy đủ cho quý phụ huynh về khoá học Anh văn thiếu nhi. Qua đó, Trung tâm sẽ lên lịch để mời quý phụ huynh dẫn bé đến Phòng Ghi danh của Trung tâm để làm bài Test kiểm tra năng lực Tiếng Anh hiện tại và xếp vào lớp phù hợp.

Bước tiếp theo

Phụ huynh dẫn bé đến Trung tâm

Quý phụ huynh sẽ dẫn bé đến Phòng Ghi danh của Trung tâm theo lịch hẹn. Ở Trung tâm, bé sẽ được sắp xếp làm bài Test đầu vào kiểm tra năng lực Tiếng Anh hiện tại.

Dựa vào kết quả bài Test, Phòng Ghi danh sẽ xếp bé vào lớp phù hợp để quý phụ huynh đăng ký và đóng học phí cho bé.

 

Bước cuối cùng