BÀI TEST CUỐI KHOÁ LỚP TIẾNG ANH CĂN BẢN

Bài Test kéo dài 45 phút, gồm tổng cộng 55 câu hỏi, được chia làm 2 phần.

- Phần 1: Listening (Nghe) (10 phút)
+ Listening - Part 1 (5 câu)
+ Listening - Part 2 (5 câu)
- Phần 2: Grammar & Reading Comprehension (35 phút)
+ Grammar (Ngữ pháp) (40 câu)
+ Reading Comprehension (Đọc hiểu) (5 câu)

Chú ý:

- Bài Test sẽ bắt đầu bằng phần Listening trước. Để có chất lượng âm thanh tốt nhất, bạn nên sử dụng tai nghe và bật volume từ 75% trở lên nhé.

- Trong quá trình làm bài, bạn hãy chú ý đến đồng hồ đếm ngược để chủ động làm bài và nộp bài đúng giờ.

Bạn hãy điền đầy đủ chính xác thông tin bên dưới để nhận kết quả bài Test và tư vấn từ Trung tâm nhé. Kết quả chi tiết bài Test sẽ được gửi cho bạn qua email

Khi đã sẵn sàng, bạn hãy nhấn nút TIẾP TỤC ở cuối trang để bắt đầu làm bài nhé.

Họ và tên
Email