BÀI TEST NĂNG LỰC CĂN BẢN TIẾNG ANH

Bài Test gồm tổng cộng 25 câu hỏi, gồm 2 phần:

- Phần 1: Grammar (20 câu)
- Phần 2: Reading Comprehension (Đọc hiểu) (5 câu)

Tổng thời gian làm bài là 15 phút.

Mục đích của bài Test này là để giúp các bạn học viên xem mình có căn bản Tiếng Anh hay chưa, qua đó chọn khoá học phù hợp tại Trung tâm để đạt mục tiêu học Tiếng Anh của mình.

Để vượt qua bài Test này, học viên cần làm đúng 15/25 câu.

Chú ý: Trong quá trình làm bài, bạn hãy chú ý đến đồng hồ đếm ngược để chủ động làm bài và nộp bài đúng giờ.

Bạn hãy điền đầy đủ chính xác thông tin bên dưới, sau đó nhấn nút TIẾP TỤC ở cuối trang để bắt đầu làm bài nhé.

Họ và tên
Email
Điện thoại